Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |     GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Informacje


Krzymów: Wymagający turniej

31.03.2022 10:17


Zdobywcy pierwszych miejsc z organizatorami turnieju

Ośmioro uczniów wzięło udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Zostały one przeprowadzone trzydziestego marca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzymowie.

Turniej został zorganizowany po dwuletniej, pandemicznej przerwie, jednak nie wszystkie placówki przeprowadziły eliminacje szkolne. Szkoły ze Szczepidła i Głodna nie miały więc swoich reprezentantów na gminnym szczeblu konkursu.

Turniej był podzielony na dwie kategorie wiekowe: uczniów z klas I-IV i V-VIII. Wszyscy musieli rozwiązać testy. Na młodszą grupę czekało dwadzieścia pytań, a na starszą dwadzieścia cztery. Pytania ułożył druh Tomasz Opszalski, Komendant Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krzymowie.

Uczestnicy mieli czterdzieści pięć minut na rozwiązanie testów, ale uporali się z nimi znacznie wcześniej. Podczas gdy ich prace były sprawdzane, uczniowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje ufundowane przez jednostkę OSP z Krzymowa.

Jeszcze przed ogłoszeniem wyników, gospodarze pokazali konkursowiczom, jak działają niektóre sprzęty, będące na wyposażeniu krzymowskiej straży. Można było zobaczyć między innymi torbę medyczną, fantomy do ćwiczenia resuscytacji, sprawdzić działanie kamery termowizyjnej i zobaczyć, jak przeprowadzany jest transport na noszach osoby, która doznała urazu podczas jakiegoś zdarzenia.

- Chciałbym, aby częściej takie spotkania się odbywały, pokazy w jednostkach OSP. Będziemy nad tym pracować z druhem Pawłem Broskowskim. Przy okazji chciałbym nadmienić, że została powołana Komisja do spraw młodzieży, działająca przy zarządzie gminnym. W skład tej komisji wchodzi pięciu członków. Jeden członek z każdej jednostki z gminy i druh Paweł Broskowski jednogłośnie został wybrany przewodniczącym tej oto komisji. Dlatego chciałbym z druhem Pawłem, z druhem komendantem współpracować i poczynić starania takie, aby tę młodzież zachęcić nie tylko do brania udziału w tych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, ale również pogadanki, pokazy sprzętu, jakieś spotkania, tory sprawnościowe, żeby troszkę tę młodzież naszą odsunąć od telewizora, od telefonów i zachęcić do aktywnego spędzenia dnia – mówi Mariusz Gryczke, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzymowie.

Komisja musiała zostać powołana, gdyż wynika to z programu Zarządu Głównego ZOSP RP. Rada, która powstała w naszej gminie, nie ma jeszcze regulaminu. Jest on w trakcie przygotowań. Ale wiadomo, że celem działania komisji będzie aktywizacja dzieci i młodzieży już działających w strażach, na przykład Dziecięcych Drużyn Pożarniczych z Brzeźna i Krzymowa. Dla nich, w maju lub czerwcu, zostanie zorganizowana spartakiada. Ponadto celem działania komisji będzie zainteresowanie dzieci i młodzieży działalnością straży i próba pozyskania ich do działających w gminie jednostek.

W końcu Julian Tomicki, Prezes OSP w Krzymowie, gospodarz obiektu, w którym rozgrywany był konkurs, przekazał wyniki gminnych eliminacji strażackiego turnieju.

W kategorii klas I-IV, pierwsze miejsce zdobyła Zuzanna Wróbel, drugie Filip Sękowski, a trzecie Maja Gaj.

W kategorii klas V-VIII, pierwsze miejsce zdobył Cyprian Urbański, drugie Antonina Derda, a trzecie Julia Frątczak.

Wszyscy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Krzymowie.

- Moi kochani. Jest mi ogromnie miło, że mogę być razem z wami na kolejnym turnieju wiedzy pożarniczej, który jest wbrew pozorom bardzo trudny, bardzo wymagający. On wymaga ogromnej wiedzy. I tak, jak rozmawiałam z wami przed wejściem na salę, poświęciliście trochę czasu, ale żeby osiągać kolejne wysokie miejsca, to przed zdobywcami pierwszych miejsc w eliminacjach gminnych czeka ogrom wiedzy i ogrom pracy. Jeśli oczywiście nie chcecie zawieść gminy Krzymów , a wierzę w to, że tak się nie stanie. Dołożycie wszelkich starań, żeby i własną osobą udowodnić, że możecie więcej – mówiła do uczniów wójt Danuta Mazur.

Zdobywcy pierwszych miejsc na gminnym etapie turnieju będą reprezentować gminę Krzymów na eliminacjach powiatowych. Zostaną one przeprowadzone trzydziestego kwietnia w Kazimierzu Biskupim.

Krzymów: Wymagający turniej

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ