Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Informacje


Projekty z Funduszu Solidarnościowego

Gmina Krzymów 21.03.2022 10:14


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzymowie realizuje zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Dofinansowanie wynosi 103.950,00 zł.

Celem Programu  jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatem usług asystenta są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności o stopniu znacznym, umiarkowanym bądź tratowane na równi do wyżej wymienionych.

Zadaniem asystenta jest w szczególności pomoc w wykonywaniu czynności samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych, wsparcie w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania, w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem oraz wsparcie w załatwianiu spraw w punktach usługowych.

Celem usługi asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego i aktywnego trybu życia. Nadrzędnym celem usługi powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Łucja Kozłowska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzymowie

 

jpg
Plakat
Typ: jpg Rozmiar: 0.18 Mb
Plakat - Projekty z Funduszu Solidarnościowego
<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ