Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Ogłoszenia


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

18.03.2022 13:35


Wójt Gminy Krzymów informuje, że w wyniku  przeprowadzonego konkursu ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów została złożona jedna oferta


1. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie ul. PCK 13, 62-500 Konin -

przyznano dotację w kwocie 20 000,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty

Oferent spełnił wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.

 

                                                          Wójt Gminy

                                                     /-/   Danuta Mazur

 

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ