Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Informacje


Krzymów: Podziękowania dla sołtysów

16.03.2022 15:46


Czerwona tabliczka z białym napisem Sołtys

Jedenastego marca w Polsce był obchodzony Dzień Sołtysa. Cztery dni później z częścią sołtysów z gminy Krzymów spotkali się wójt Danuta Mazur i Leszek Staszak, Przewodniczący Rady Gminy Krzymów.

Na spotkanie zorganizowane w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzymowie przybyło dwanaścioro sołtysów. Przypomnijmy, w naszej gminie jest dwadzieścia jeden sołectw.

- W imieniu mieszkańców, jak również wszystkich pracowników urzędu, podziękowaliśmy za pracę na rzecz lokalnego społeczeństwa – mówi Leszek Staszak.

Sołtysi pełnią ważną rolę w samorządzie. Od 1990 roku sołtys jest reprezentantem społeczności wiejskiej i działa na podstawie uprawnień nadanych mu przed radę gminy. To sołtysi są liderami lokalnych społeczności i odpowiadają za wykorzystanie funduszu sołeckiego. Ale nie tylko.

- Są łącznikiem między urzędem a mieszkańcem. To sołtys ma bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Nie wszyscy wiedzą gdzie i w jaki sposób jakąkolwiek sprawę załatwić. Udając się do sołtysa, sołtys udziela wszelkich informacji, pomaga skontaktować się lub załatwia niektóre sprawy również dla tych mieszkańców, jeśli chodzi o sprawy urzędowe. Chociażby sprawy podatku od nieruchomości, rolnego, opłaty za śmieci, jak również wiele innych rzeczy mieszkańcy za pośrednictwem sołtysów załatwiają – mówi Leszek Staszak.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Jego bohaterowie dostali okolicznościowe listy z podziękowaniami za pracę. Przy kawie, herbacie i ciastku wywiązywały się rozmowy, głównie na temat życia w sołectwach.

- Każdy sołtys ma jakieś swoje przemyślenia, swoje pomysły jak ożywić sołectwo, jak pobudzić mieszkańców do takiej społecznej pracy. (Jest – przyp. red.)Wiele pomysłów, które rodzą się w sołectwie. Chcielibyśmy za pośrednictwem sołtysów dzielić się nimi, abyśmy wspólnie, z jeszcze większą siłą działali dla tej lokalnej społeczności – mówi Leszek Staszak.

Krzymów: Podziękowania dla sołtysów

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ