Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |     GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Informacje


Krzymów: Mogą się pochwalić nowym statutem

07.03.2022 11:23


Stół prezydialny i goście zebrania OSP w Krzymowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzymowie ma prawdopodobnie najnowocześniejszy i najbardziej aktualny statut w Polsce. Został on przyjęty na walnym zebraniu sprawozdawczym za 2021 rok.

Odbyło się ono piątego marca. Na początku druhny, druhowie i zaproszeni goście uczcili minutą ciszy poległych za wolność Ukrainy, w tym strażaków oraz strażaków z Czernikowa w województwie kujawsko-pomorskim, którzy zginęli w wypadku drogowym podczas dojazdu do pożaru domu.

Symbolem solidarności Polski z Ukrainą były wstążki, jedna biało-czerwona, druga żółto-niebieska, otaczające herb jednostki.

W 2021 roku druhny i druhowie z Krzymowa byli czterdzieści razy wzywani do akcji ratowniczo-gaśniczych. Wśród nich było dziesięć pożarów i trzydzieści wyjazdów do miejscowych zagrożeń. To między innymi wypadki drogowe, usuwanie skutków silnych wiatrów czy neutralizacja owadów błonkoskrzydłych. Było też jedno wezwanie do nagłego zatrzymania krążenia, podczas którego strażacy użyli mającego na wyposażeniu defibrylatora.

Z powodu pandemii druhowie nie organizowali zabaw i dyskotek, co wpłynęło na niższe dochody jednostki. Teraz oddali remizę w częściową dzierżawę, dzięki czemu stała się ona salą bankietową, w której lokalny przedsiębiorca organizuje uroczystości rodzinne. Strażacy nie stracili nad remizą kontroli i nadal służy przede wszystkim im, za to z tytułu dzierżawy do ich kasy wpływają pieniądze. Trzeba dodać, że dzierżawca zainwestował w poprawę estetyki sali oraz kuchni.

Miniony rok był rekordowy pod względem pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Do kasy OSP w Krzymowie wpłynęło sześćdziesiąt trzy tysiące złotych w gotówce i sprzęcie.

Mimo pandemii w 2021 roku udało się zorganizować więcej szkoleń niż w roku go poprzedzającym. Jednostka brała udział w uroczystościach państwowych i religijnych. Strażacy spotykali się z przedszkolakami, ale spotkań dla Dziecięcej Drużyny Pożarniczej - „Tygrysów”- było mniej z powodu obostrzeń epidemicznych.

Na zebraniu został przyjęty nowy statut jednostki, prawdopodobnie najnowocześniejszy i najbardziej aktualny w Polsce.

- Do zmiany statutu przymierzaliśmy się praktycznie od kilku lat, natomiast nigdy do końca nie było na to czasu. Żeby zrobić nowy statut, trzeba się na tym dobrze znać, znać przepisy. Poza tym pod koniec roku weszła ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych, która zmieniła bardzo mocno dotychczasową działalność jednostek OSP, bo weszło wiele przepisów, wiele zapisów nowych, i żeby to ujednolicić, żeby mieć porządek z tym wszystkim. Bo te statuty, które mieliśmy, były już mocno nieważne, zdezaktualizowało się to wszystko. Dlatego też pierwsza wersja przygotowana jeszcze przed ustawą o Ochotniczych Strażach Pożarnych zawierała sporo tych zmian, natomiast ta druga zmiana, już typowo pod ustawę naprawdę zamieszała sporo w tych przepisach, ale statut jest bardzo dobrze zrobiony i będzie nam dobrze służył – mówi Julian Tomicki, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Koninie i Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzymowie.

Głównym architektem nowego statutu jest druhna Magdalena Przybyła.

- Tu nie ma osoby, która znałaby się lepiej na przepisach dotyczących funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, tak że ogromny szacunek dla niej, że znalazła czas, tym bardziej, że jest osobą dość mocno zapracowaną. Ale ten czas znalazła, zrobiła to i jestem pewien, przekonany- czytałem ten statut-, że jest zrobiony naprawdę dobrze – mówi Julian Tomicki.

Na zebraniu zostały przekazane podziękowania nie tylko dla druhny Magdaleny Przybyły, ale też dla przedstawicieli instytucji i firm, które pomogły jednostce w pozyskiwaniu funduszy i sprzętu.

Krzymów: Mogą się pochwalić nowym statutem

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ