Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |     GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Ogłoszenia


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

01.03.2022 16:58


Wójt Gminy Krzymów informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych o charakterze gminnym w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostały złożone dwie oferty:

 

  1. Gminny Klub Sportowy „Warta Krzymów”, Krzymów ul. Mleczna 1, 62-513 Krzymów - przyznano dotację w kwocie 53.260,00 zł

 

  1. Ludowy Młodzieżowy Klub Sportowy „Czarni Brzeźno”, Brzeźno
    ul. Sportowa 4, 62-513 Krzymów - przyznano dotację w kwocie 64.740,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty

 

Oferenci spełnili wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.

 

 

   Wójt Gminy                                                                                                                

 /-/ Danuta Mazur

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ