Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Informacje


Krzymów: Jedna z najbezpieczniejszych gmin w powiecie

24.02.2022 10:54


Logo policji

Aspirant sztabowy Leszek Juszczak, Komendant Komisariatu Policji w Starym Mieście, był gościem na czterdziestej ósmej sesji Rady Gminy Krzymów. Przedstawił na niej raport o stanie bezpieczeństwa w naszej gminie.

Działaniom policjantów z komisariatu w Starym Mieście podlegają gminy Stare Miasto i Krzymów. Z przedstawionego na sesji raportu wynika, że nasza gmina należy do jednych najbezpieczniejszych w powiecie.

W ubiegłym roku funkcjonariusze z komisariatu w Starym Mieście odnotowali dwieście sześćdziesiąt dwa postępowania przygotowawcze, o czterdzieści dwa więcej niż w 2020 roku. Wykrywalność przestępstw wyniosła siedemdziesiąt pięć procent.

Jeśli chodzi o przestępstwa kryminalne, na terenie działalności komisariatu odnotowano sto czterdzieści dziewięć zdarzeń, z czego w gminie Krzymów czterdzieści jeden. Odnotowane zostały między innymi jedna bójka, sześć uszczerbków na zdrowiu, dwanaście kradzieży, cztery kradzieże z włamaniem, trzy uszkodzenia mienia. Ponadto wszczętych zostało trzydzieści jeden postępowań dotyczących przestępstw gospodarczych, z czego jedenaście zostało zakończonych skierowaniem aktów oskarżenia.

W gminie Krzymów w ubiegłym roku policjanci odnotowali trzy przestępstwa narkotykowe. Komendant Leszek Juszczak mówił, że ten rodzaj przestępstw występuje coraz częściej w Koninie i gminach powiatu.

W naszej gminie nie zarejestrowano przestępstw z udziałem nieletnich.

Jeśli chodzi o ruch drogowy, to w ubiegłym roku doszło do czterech wypadków, podobnie jak w 2020 roku. Nie było ofiar śmiertelnych, a rannych zostało pięć osób. Na drogach naszej gminy doszło do czterdziestu ośmiu kolizji. To wzrost o dziewięć w porównaniu z 2020 rokiem. Policjanci ujawnili w naszej gminie ośmiu nietrzeźwych kierowców i dziewięciu, u których zawartość alkoholu we krwi nie przekroczyła pół promila.

Jeśli chodzi o interwencje, to w minionym roku w gminie Krzymów było ich dwieście dziewięćdziesiąt osiem, z czego sto dwadzieścia osiem to interwencje domowe. Założonych zostało dwanaście Niebieskich Kart. Pozostałe dotyczyły nieporozumień rodzinnych i sąsiedzkich, sporów granicznych, czy kolizji ze zwierzyną lub bezpańskimi psami.

Leszek Juszczak podkreślał, że osiągnięte wyniki są efektem współpracy policjantów z mieszkańcami, władzami gminy, pracownikami urzędu i strażnikiem gminnym oraz służbami zewnętrznymi jak Straż Leśna czy Sanepid. Wspomniał też, że w latach 2020 – 21 policjanci mieli nałożonych więcej obowiązków związanych z pandemią i zastępowaniem funkcjonariuszy z wielkopolskiego garnizonu i Komendy Miejskiej Policji w Koninie, którzy zostali wezwani do ochrony granicy z Białorusią.

- Uważam, że stan bezpieczeństwa na terenie gminy Krzymów nie odbiega poziomem od innych gmin powiatu. Uważam, że nawet jest bezpieczniej niż w innych gminach, ponieważ ta liczba zdarzeń jest jedną z najmniejszych w całym garnizonie konińskim. Odnosząc się nawet do gminy Stare Miasto, jest to jedna trzecia wszystkich zdarzeń – mówił Leszek Juszczak.

 

Krzymów: Jedna z najbezpieczniejszych gmin w powiecie

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ