Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
 • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
 • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Informacje


Inauguracja XIX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

22.02.2022 11:06


Inauguracja XIX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia oraz Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

 Udział w nim mogą brać właściciele zarówno dużych, jak i małych gospodarstw rolnych
o różnych profilach produkcji.

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie gospodarstwa rolne   prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, których właścicielami są osoby  pełnoletnie   ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim
 i centralnym.

Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone zagrożenia dla bezpieczeństwa osób w nim pracujących i przebywających.

 Przy ocenie brane są pod uwagę przede wszystkim:

 • organizacja obejścia ,podwórza gospodarstwa oraz produkcji rolniczej,
 • ład  i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
 • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, a także  maszyn, urządzeń instalacji i narzędzi znajdujących się w gospodarstwie rolnym,
 •  warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich i profilaktyka chorób odzwierzęcych,
 • wyposażenie w środki ochrony osobistej i urządzenia wspomagające bezpieczną pracę,
 • sposób przechowywania i postępowania ze środkami  ochrony roślin i innymi  substancjami  niebezpiecznymi,
 • dbałość o środowisko naturalne,
 • estetyka gospodarstwa oraz organizacja miejsca wypoczynku rodziny, w tym placu zabaw dzieci,
 • zastosowane rozwiązania organizacyjne, techniczne i  technologiczne  wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji konkursu prosimy
 o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w konkursie.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do  22 kwietnia 2022 roku na stosownym formularzu i złożyć
w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są: w Placówkach Terenowych  i Oddziałach Regionalnych KRUS , w prasie oraz  na stronie internetowej KRUS  www.krus.gov.pl .

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ