Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |     GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Informacje


MOBILNY URZĘDNIK W URZĘDZIE GMINY W KRZYMOWIE

31.01.2022 12:22


MOBILNY URZĘDNIK W URZĘDZIE GMINY W KRZYMOWIE

MOBILNY URZĘDNIK W URZĘDZIE GMINY
W KRZYMOWIE

Od lutego do seniorów, osób z niepełnosprawnością i problemami z poruszaniem się, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do Urzędu Gminy w Krzymowie, przyjedzie mobilny urzędnik, który pomoże wypełnić dokumenty, a potem sam zawiezie je do urzędu.

Do kogo skierowana jest pomoc?

Pomoc skierowana jest w szczególności do osób, które:

- posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,

- posiadają orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,

- są w wieku 65+,

- są osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do siedziby urzędu,

- są osobami zależnymi 15+,

- są opiekunami faktycznymi osób zależnych,

- są opiekunami osób niepełnosprawnych, którym sprawowanie opieki utrudnia dotarcie do siedziby urzędu.

Jak zgłosić chęć skorzystania z usługi Mobilnego urzędnika?

- telefonicznie pod numerem 63 241-37-72 w każdy poniedziałek do godziny 14:00,

- wysyłając e-mail ze zgłoszeniem sprawy na adres krzymow@op.pl,

- poprzez kontakt osobisty opiekuna osoby, która chce skorzystać z usługi Mobilnego Urzędnika, z Urzędem Gminy w Krzymowie.

W czym pomoże „mobilny urzędnik"?

Zakres przedmiotowy usług świadczony w ramach Mobilnego Urzędnika:

- zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew;

- złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów;

- złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Jak wygląda realizacja usługi?

Zgłoszenia usługi w ramach działania Mobilnego Urzędnika są obsługiwane w kolejności ich przyjęcia i będą realizowane w każdą środę w godzinach od 9.00 do 12.00. W wyjątkowych sytuacjach urzędnik może wyznaczyć inny termin wizyty.

Wizyty w ramach Mobilnego Urzędnika będą za każdym razem potwierdzane telefonicznie, w każdy wtorek w godzinach pracy urzędu. W ramach telefonicznego potwierdzenia wizyty Klientowi zostaną podane imiona i nazwiska pracowników, którzy będą dokonywali obsługi. Przed rozpoczęciem obsługi pracownicy wylegitymują się, okazując dowód osobisty.

Wszelkie inne, poza wnioskiem (zgłoszeniem, deklaracją lub innym formularzem), dokumenty, wymagane do przedstawienia w ramach usługi, Klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie. W przypadku, gdy Klient posiada taką dokumentację w dniu świadczenia usługi, pracownik przyjmie ją od Klienta razem z wnioskiem, dostarczy do Urzędu Gminy w Krzymowie i złoży na dziennik podawczy.

WAŻNE!

Usługa Mobilnego urzędnika jest bezpłatna!

 

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ