Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |     GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Informacje


Krzymów: Petycja odrzucona, ale pomoc obiecana

27.01.2022 09:28


Krzymów: Petycja odrzucona, ale pomoc obiecana

Dwudziestego szóstego stycznia radni gminy Krzymów obradowali na czterdziestej siódmej sesji. Jedną z ich decyzji było oddalenie petycji dotyczącej utrzymania drogi w Potażnikach.

- Ze względu na wymogi ustawowe, co powinna zawierać petycja, Komisja Wniosków, Skarg i Petycji zasięgnęła prawniczego języka u naszej pani mecenas. Jednak ta petycja nie spełniała tych wymogów i została bez rozpatrzenia – mówi Leszek Staszak, Przewodniczący Rady Gminy Krzymów.

Chodzi o drogę gminną numer sześćdziesiąt w Potażnikach. Jest ona żwirowa i w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych  trudno przejezdna. Istotne jest też to, że w jednym z budynków prowadzona jest działalność usługowa. Zły stan drogi utrudnia dojazd do posesji nie tylko mieszkańcom, ale i odbiorcom prowadzonych tam usług.

Mimo oddalenia petycji, mieszkańcy nie zostaną jednak pozbawieni pomocy. Obecny na sesji Roman Gęziak, Zastępca Wójt Gminy Krzymów poinformował, że Danuta Mazur skontaktowała się z tamtejszymi mieszkańcami i obiecała im, że droga będzie na bieżąco naprawiana i utrzymywana w takim stanie, żeby można było nią przejeżdżać, i aby w razie potrzeby mogły tam bez problemów dojechać służby ratunkowe.

Radni zmienili też projekt uchwały budżetowej. Zmiany dotyczyły przede wszystkim zabezpieczenia pieniędzy na wzrost wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników sektora publicznego.

- To jest też konsekwencja pędzącej maszyny, którą nazywamy inflacją. Podjęta dzisiaj uchwała pozwoli te wynagrodzenia podnieść. Może nie na miarę oczekiwań, ale na miarę naszych możliwości. W każdej jednostce samorządu, czyli to będzie Gminny Ośrodek Kultury, będzie to żłobek gminny, jak również Gminna Biblioteka Publiczna. Nie możemy zapomnieć o Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej czy chociażby o całym Urzędzie Gminy w Krzymowie – mówi Leszek Staszak.

Zmieniły się też kwoty w paragrafie Dotacje dla jednostek OSP na zakup wyposażenia i remonty budynków strażnicy. Było tam zapisane dwadzieścia pięć tysięcy złotych, ale na wniosek wójt gminy, autopoprawką została wprowadzona zmiana polegająca na przeznaczeniu z tej kwoty pięciu tysięcy na utrzymanie w gotowości bojowej budynków strażnic dla jednostek OSP. Pieniądze te zostały podzielone na dwie równe części i trafią do strażaków z Głodna i Kałku z przeznaczeniem na ogrzewanie garaży w tych jednostkach.

Krzymów: Petycja odrzucona ale pomoc obiecana

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ