Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Informacje


Krzymów: To nie był zły rok

05.01.2022 08:11


Krzymów: To nie był zły rok

Chociaż przez cały miniony rok towarzyszyła nam pandemia, to dla gminy Krzymów pod względem inwestycji był to dobry rok. Więcej w rozmowie Pawła Markowskiego z Danutą Mazur, Wójt Gminy Krzymów.

Rozpoczął się 2022 rok. To pozwala spojrzeć już z pewnym dystansem na ten, który niedawno się zakończył. Jaki był 2021 rok dla gminy Krzymów?

Oprócz pandemii, która nas opanowała i właściwie weszliśmy w rok dwudziesty pierwszy z nadzieją, jak pojawiła się szczepionka, że może to będzie lek na to zło panujące, dziś widzimy, że to niewystarczający lek. Oprócz tego kilka pomyślnych informacji dla gminy Krzymów. Cieszę się, że w związku z tym mogliśmy otrzymać wsparcie w wyniku Polskiego Ładu, cieszę się z otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z FOGR-u. To pieniądze, które poprawiły budżet, poprawiły dochód gminy Krzymów...

I pewnie też przełożyły się na to, że łatwiej się żyje mieszkańcom, bo poczynione zostały z tych pieniędzy pewne inwestycje.

Tak, one były już dużo wcześniej zaplanowane, ale pomału je realizujemy. Pomału, dlatego że procedura przetargowa niestety uniemożliwia realizację tych zadań szybko. Są to określone terminy, określone procedury. Tego musimy dochować i nie możemy ogłosić przetargu, gdy fizycznie nie mamy promesy na otrzymanie pieniędzy. W związku z tym na to ogłoszenie czasami jest zbyt późno, żeby ten przetarg mógł być, dajmy na to, w połowie roku. I słyszę inne opinie mieszkańców, którzy mówią: no, jak zwykle, drogi realizują zimą. Szanowni państwo, my również chcielibyśmy realizować to w połowie roku, żeby spokojnie te inwestycje zakończyć. Jednakże moment otrzymania przez nas środków zewnętrznych nie pozwala na to, żebyśmy wszystko mogli realizować w terminach, które są dla nas wygodne. My i tak bardzo się cieszymy z otrzymanych pieniędzy.

Co zatem udało się zrobić w ubiegłym roku?

Udało się, zacznę od końca, oddać ulice Ogrodową, Zdrojową w Brzeźnie. Udało się dokończyć przebudowę drogi Kuny-Paprotnia, gdzie samorząd gminy Krzymów dołożył sto tysięcy złotych. Udało się zrobić ulicę Miodową z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tam daliśmy osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych. Udało się złożyć panele fotowoltaiczne dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na remizach w Paprotni, Kałku i Brzeźnie. Są to jednostki, które mają uregulowany status prawny. Zrobiliśmy ścieżkę pieszo-rowerową w miejscowości Rożek. Co prawda to tylko sto cztery metry, ale myślę, że jest to początek ścieżki, którą w przyszłości uda się zrealizować razem z powiatem na odcinku Brzeźno-Krzymów. To również budowa boiska wielofunkcyjnego w Głodnie. Śmiało mogę powiedzieć, że powstała ta inwestycja dzięki współpracy niepublicznej szkoły w Głodnie z samorządem gminy Krzymów. Wyremontowaliśmy świetlicę wiejską , będącą również remizą OSP w Paprotni. Dociepliliśmy sufit, wycyklinowaliśmy podłogę, założyliśmy panele. Dziś ta sala może służyć do organizacji różnych imprez. Wiemy, że nasz Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie, który bardzo się rozrasta i rozwija swoją działalność ma za mało miejsca. Być może dzięki współpracy uda się w Paprotni zorganizować zajęcia dla seniorów. Na to bardzo liczymy.

Dzięki otrzymanym funduszom z urzędu marszałkowskiego, z programu „Szatnia na medal” udało się w Krzymowie wyremontować tę szatnię, która służy zarówno Klubowi Sportowemu „Warta Krzymów”, jak również formacjom, które przy tym klubie powstały i myślę, że nadal będą powstawały. Na koniec roku budżetowego udało się tam również założyć monitoring, który był długo oczekiwany. Na tym samym obiekcie udało się wydzielić, ogrodzić i zmodernizować nawierzchnię, jeśli chodzi o małe boisko treningowe. Lokalni mieszkańcy nazywają to małym „Orlikiem”. Myślimy, że to również poprawi funkcjonalność tego całego obiektu, który bardzo nas cieszy.

To również wielkie wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg, bo otrzymaliśmy cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych na drogę, nazywamy to alternatywną drogą do Firmy „Kupiec”. Jest to droga Stare Paprockie Holendry-Depaula-Paprotnia. Przypomnę, że plac pod budowę przekazaliśmy, prace cały czas się toczą. I myślę, że dzięki wyłonieniu dobrej firmy, ta inwestycja zostanie zakończona w połowie tego roku. Odpoczną mieszkańcy Paprotni. Odpoczną uczniowie od ruchu ciężkich samochodów, które poruszały się w kierunku naszej najprężniej działającej na terenie gminy Krzymów firmy i będzie to dobra inwestycja. Myślę też, że dzięki powstaniu tej drogi może uda się uruchomić tereny inwestycyjne, które będą miały doskonałe sąsiedztwo z drogą krajową 92. To tylko część inwestycji, które bardzo nas cieszą, bo, jak widać, obejmują swoim zasięgiem całą gminę. Należałoby również wspomnieć, że udało się kupić teren pod budowę świetlicy wiejskiej w Szczepidle. Kupiliśmy i ogrodziliśmy teren dzięki Funduszowi Sołeckiemu w miejscowości Zalesie. Budujemy kolejne oświetlenia uliczne. To wszystkie elementy, które składają się na poprawę życia i jakości życia mieszkańców w naszej gminie.

A czy czegoś nie udało się zrealizować, choć było zaplanowane?

Tak. Nie udało się nam zrealizować programu dotyczącego budowy paneli fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych. To wsparcie OZE. Przypomnę, że otrzymaliśmy wsparcie rzędu pięciu milionów trzydziestu siedmiu tysięcy złotych. Ale jesteśmy już po przetargu, wykonawca został wyłoniony, spełnił wszystkie wymagania, które zostały mu narzucone podczas przetargu i myślę, że za niespełna dziesięć dni umowa zostanie podpisana i wykonawca będzie wtedy miał pół roku na realizację tego planu, czyli na około trzystu domostwach powstaną te panele fotowoltaiczne. Będziemy robić wszystko, żeby czas zakończenia był jak najkrótszy, bo zdajemy sobie sprawę z obowiązującego prawa energetycznego, które w tym momencie nie do końca jest korzystne dla nowych prosumentów, ale to wszystko się zmienia.

Dlaczego nie udało się tego zrealizować w 2021 roku?

Jest wiele czynników. Po pierwsze, niestabilne prawo energetyczne dotyczące wykorzystania energii odnawialnej sprawia, że nasi mieszkańcy raz zapisywali się na tę listę, raz rezygnuwali i do końca nie można było zamknąć listy. Ogłoszony został nabór uzupełniający. Chcieliśmy to zrobić bardzo rzetelnie, w związku z tym odbyliśmy takie losowanie online, żeby to było czytelne i wyłoniliśmy kolejnych uczestników naszego projektu. Kiedy już lista była wypełniona, ale jednocześnie była mniejsza niż zakładana w projekcie, marszałek musiał się ustosunkować, czy wyraża zgodę na to, żebyśmy przystąpili do projektu z mniejszą liczbą odbiorców i jak w związku z tym z mocą, która została nam przydzielona. Czy będziemy mogli tę moc podzielić na uczestników, którzy pozostają w projekcie, czy jednak, jeśli liczba instalacji się zmienia, to moc musi się również zmienić. Na wszystkie te odpowiedzi w okresie pandemii musieliśmy czekać dość długo. A nie możemy dalej procedować do momentu, gdy nie będziemy mieć jednoznacznej odpowiedzi. Jak już uzyskaliśmy to wszystko, to ogłosiliśmy przetarg. Dziś mogę powiedzieć, że wykonawca jest wyłoniony i mam nadzieję, że rok 2022 to będzie ten rok, w którym ziszczą się założenia z roku przynajmniej 2021.

A skoro jesteśmy już przy inwestycjach w 2022, to na sesji budżetowej mówiła pani, że projekt budżetu na ten rok jest historyczny, ponieważ dużo pieniędzy zostanie przeznaczonych na inwestycje.

Tak, ponieważ te wszystkie promesy, które otrzymaliśmy w roku 2021, one do budżetu finalnie nie zostały wpisane, dlatego że te projekty nie były do końca zrealizowane. I tylko część pieniędzy, które mieliśmy przeznaczone na realizację tak dużych przetargów, jak na przykład wspomniana wcześniej droga Stare Paprockie Holendry-Paprotnia, tak nazwę to w skrócie, czy właśnie wsparcie OZE, czy elektronizacja urzędu, to wszystko były przyrzeczone nam pieniądze, ale niewydatkowane, a dokończenie już wiemy, że nastąpi w roku 2022, wobec tego te pieniądze weszły do tego roku. Jak również zakładane inwestycje w ramach Polskiego Ładu, to jest przypomnę około siedmiu i pół miliona złotych, sprawiły, że budżet w 2022 roku jest już na starcie bardzo pokaźny.

To ile przeznaczymy na inwestycje?

Myślę, że w roku 2022 nie powinniśmy na inwestycje wydać mniej niż piętnaście milionów złotych. A jak to się zakończy? Jak uda się dotrwać do końca tego roku, wtedy będziemy mogli o tym mówić.

Życzę pani, pracownikom Urzędu Gminy w Krzymowie i mieszkańcom gminy tego, aby te wszystkie zaplanowane inwestycje udało się zrealizować.

Ja tego również sobie i mieszkańcom gminy życzę.

Krzymów: Mimo pandemii to był niezły rok

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ