Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl

Informacje


Krzymów: Stypendia nie tylko dla mieszkańców gminy

28.10.2021 13:52


Radni gminy Krzymów na sesji

Dwudziestego siódmego października radni spotkali się na czterdziestej trzeciej sesji Rady Gminy Krzymów.

Jedną ze spraw, jakimi się zajmowali była skarga wojewody na uchwałę o przyznawaniu stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce, sporcie i działaniach artystycznych.

- Jeśli mówimy o skardze, to w porządku obrad, który został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, akurat tego punktu nie ma, ponieważ skarga wpłynęła po ustaleniu porządku obrad i do procedowania została wprowadzona autopoprawką. Bardzo serdecznie dziękuję pracownikom urzędu, którzy zdążyli przygotować ten projekt uchwały i uzasadnienie do niej. Zaskarżona uchwała nosiła znamiona naruszenia prawa – mówi Leszek Staszak, Przewodniczący Rady Gminy Krzymów.

Przypomnijmy, w marcu radni podjęli uchwałę o przyznaniu stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzymów. I to nie spodobało się wojewodzie.

- My też uznaliśmy, że ten zapis jest niezgodny z prawem i został zmieniony. Chodziło o to, że stypendia powinny być przyznane dla uczniów, którzy uczą się w szkołach na terenie gminy Krzymów, a niekoniecznie muszą w niej mieszkać. Trzeba sobie uświadomić, że część uczniów uczęszcza do szkół w ościennych gminach: Władysławów, Kościelec. Są rodzice, którzy zabierają swoje dzieci, gdy wyjeżdżają do pracy w Koninie i one chodzą do tamtych szkół. Również zdarza się, że dzieci z ościennych gmin, w tym z Konina, uczą się w naszych szkołach. Jest to normalne, a co za tym idzie, subwencja oświatowa wychodzi poza teren naszej gminy, jak również za dziećmi uczęszczającymi do naszych szkół, subwencja trafia do naszego budżetu. I z tego względu zostało to zakwestionowane, że jest to niezgodne z ustawą oświatową – tłumaczy Leszek Staszak.

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu został wysłany nowy projekt uchwały i uzasadnienie.

Na każdej sesji w porządku obrad znajduje się punkt dotyczący zmian budżetowych. Tym razem radni o ponad dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych zwiększyli kwotę dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych. Jest to spowodowane większą liczbą uczniów, w porównaniu z planami, którzy trafili do tych szkół. Zwiększony został też plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych. Jest to kwota w wysokości czterdziestu siedmiu tysięcy złotych. O blisko trzydzieści tysięcy złotych został zwiększony budżet na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych i, pozostając przy oświacie, o piętnaście tysięcy złotych został zwiększony plan na zakupy w stołówkach szkolnych, natomiast cztery tysiące zostały przeznaczone na wykonanie usług kateringowych na dożywianie uczniów.

Ponadto po tysiąc złotych dopłaty do wkładu własnego na fotowoltaikę otrzymały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Brzeźna i Kałku.

Gmina Krzymów: Stypendia nie tylko dla mieszkańców gminy

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ