Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Informacje


Krzymów: Nadzwyczajnie o budżecie

13.10.2021 09:59


Radni podczas sesji

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Krzymów została zwołana dwunastego października. Radni dokonali zmian w budżecie na 2021 rok.

- Powodem zwołania tej sesji były środki finansowe, które wpłynęły na konto urzędu gminy, i żeby mogły zostać wydatkowane, musieliśmy je przyjąć do budżetu – mówi Leszek Staszak, Przewodniczący Rady Gminy Krzymów.

Konkretnie chodzi o trzy pozycje. Pierwsza to pieniądze na realizację ministerialnego programu Poznaj Polskę”. W ramach tego projektu szkoły otrzymują środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Z tego programu korzystają również szkoły z gminy Krzymów. I na ten cel wpłynęła do budżetu gminy kwota w wysokości siedemdziesięciu siedmiu tysięcy ośmiuset trzydziestu siedmiu złotych.

Druga pozycja to dwadzieścia pięć tysięcy złotych z rezerw subwencji oświatowej. Wnioski o taką dotację złożyły szkoły podstawowe z Brzeźna i Paprotni. Szkoły wnioskowały o większe dotacje. Trzeba było się jednak podzielić tym, co zostało przyznane.

- Rada Gminy i pani wójt zaproponowali, żeby te środki podzielić proporcjonalnie do składanych wniosków i podział wygląda następująco: dziewiętnaście tysięcy dla szkoły w Brzeźnie i sześć tysięcy dla placówki z Paprotni. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych – mówi Leszek Staszak.

I trzecia pozycja to wprowadzenie do budżetu gminy dziesięciu tysięcy złotych od Starostwa Powiatowego w Koninie. Jest to dotacja na termomodernizację remiz w Głodnie i Kałku. Obie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymają na ten cel po pięć tysięcy złotych.

Krzymów: Nadzwyczajnie o budżecie

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ