Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Informacje


Krzymów: Liderzy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych

28.09.2021 12:40


Stół prezydialny podczas zebrania OSP w Krzymowie

Krzymowscy strażacy zakończyli ciąg gminnych walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych za 2020 rok. Ich spotkanie miało miejsce dwudziestego piątego września.

Dotychczasowy zarząd bez problemu otrzymał absolutorium. Rok sprawozdawczy, mimo pandemii, był dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzymowie dobry. Szczególnie pod względem pozyskiwania pieniędzy z funduszy zewnętrznych na zakup sprzętu. Prezes przyznał, że w gminie Krzymów jego jednostka jest liderem w zdobywaniu pieniędzy z zewnątrz.

- Nie czekamy tylko na pieniądze z gminy, ale już drugi raz otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, również z Ministerstwa Sprawiedliwości. W tym roku też dostaliśmy dofinansowania o czym niewielu wie. Trzeba szukać, prosić, pisać wnioski i... do końca nie będę zdradzał przepisu, jaki mamy na szukanie środków – mówi Julian Tomicki, Prezes OSP w Krzymowie.

W minionym roku strażacy z Krzymowa trzydzieści dwa razy wyjeżdżali do akcji ratowniczo-gaśniczych. Trzydziesty trzeci alarm dotyczył inspekcji gotowości operacyjnej.

Mimo pandemicznych obostrzeń, strażacy z Krzymowa dokształcali się. Szkolenia były prowadzone między innymi w nowoczesnej formie za pomocą komunikatora Messenger.

Ważna dla jednostki jest Dziecięca Drużyna Pożarnicza „Tygrysy”.

- Dla wielu z nas jest to to, czym żyjemy, z czego mamy ogromną radość, dużo radości ze spotkań. Jeździmy z tymi dzieciakami nie tylko na terenie gminy, ale również poza i tam się prezentują. Zbieramy za to dużo pochwał – mówi Julian Tomicki.

Podczas zebrania druhna Marta Tomicka otrzymała odznakę Strażak Wzorowy, natomiast upominki za zaangażowanie w życie jednostki również Marta Tomicka oraz Jakub Spych, Seweryn i Sławomir Piekarscy, Filip Sękowski - (Tygrys), Daria Sękowska, radny powiatu Sebastian Ławniczak oraz wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie, Mariusz Seńko.

Druh Tadeusz Jaroszewski otrzymał status Honorowego Członka jednostki.

W związku z obchodzonym trzydziestego września Dniem Chłopca, druhny przekazały wszystkim mężczyznom okolicznościowe medale z wizerunkiem strażaka w akcji na jednej stronie i symbolem Supermana na drugiej.

Jednak najważniejszym po absolutorium wydarzeniem był wybór nowego zarządu i Komisji Rewizyjnej.

I tak, prezesem jednostki został ponownie Julian Tomicki, naczelnikiem i wiceprezesem Rafał Tomicki, wiceprezesem Stanisław Gwoździkiewicz, skarbnikiem Marta Tomicka, zastępcą naczelnika Jakub Spych, a sekretarzem Magdalena Kałużyńska. Członkami zarządu zostali Henryk Ficner, Seweryn Piekarski i Jarosław Mielcarek.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie: przewodniczący, Mariusz Andrzejewski, sekretarz, Dariusz Grochociński i członek, Józef Matuszak.

Krzymów: Liderzy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ