Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |     GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Informacje


Brzeźno: Było komu i za co dziękować

13.09.2021 14:12


Wyróżnieni przedsiębiorcy i druhowie z władzami gminy

Kosmetyczne zmiany w zarządzie i dużo podziękowań za pracę na rzecz rozwoju jednostki. W takiej atmosferze upłynęło Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie.

PODZIĘKOWANIA

Zebranie odbyło się jedenastego września. Dotychczasowy zarząd jednostki otrzymał na nim jednogłośnie absolutorium. Spotkanie stało się okazją do wręczenia wielu podziękowań.

- Mieliśmy remont posadzki w nowej strażnicy. To było trudne przedsięwzięcie, bo musieliśmy gdzieś umieścić nasze dwa samochody bojowe na okres trzydziestu dni, aż wyschnie ten beton. I te samochody cały czas musiały być w gotowości bojowej. Stały u zaprzyjaźnionych przedsiębiorców. Mieliśmy również duży remont w starej remizie na Głównej 26. Tam robiliśmy garaż z dość dużą przebudową nadproży, wyburzeniem starego stropu, czy ociepleniem stropu dachu – mówi Tomasz Opszalski, Prezes OSP w Brzeźnie.

Do pomocy w tych działaniach zgłosili się druhowie jednostki i osoby niezwiązane ze strażą. Podziękowania za wkład w rozwój jednostki w Brzeźnie otrzymali Piotr Florek, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie za przekazanie straży w Brzeźnie zestawu fantomów do ćwiczenia resuscytacji, Dariusz Pecelerowicz za przekazanie materiałów budowlanych na remont garażu w starej remizie, Adam Staszak za wypożyczenie sprzętu budowlanego oraz pomoc techniczną podczas remontu, Radosław Olejniczak za przekazanie materiałów budowlanych na remont garażu w starej remizie, Robert Marszewski i Tomasz Olejniczak za udostępnienie miejsc garażowych dla wozów bojowych podczas remontu garażu w nowej remizie, Damian Staszak, obecnie druh jednostki, ale w tamtym roku jeszcze nim nie był, za prowadzenie robót budowlanych podczas remontu garażu w starej remizie, Andrzej Frątczak, wiceprezes jednostki za przeprowadzenie robót sprzętem budowlanym: koparko-ładowarką, zagęszczarką, wywrotką i młotem wyburzeniowym, druh Paweł Głowacki za wykonanie prac tokarskich, Dariusz Wożniak za wykonanie robót wykończeniowych w nowej remizie. Te osoby otrzymały specjalne listy z podziękowaniami.

Podziękowania popłynęły też do druhen i druhów, którzy angażowali się w prace remontowe w obu remizach. Otrzymają koszulki z wyhaftowanym imieniem i nazwiskiem oraz herbem jednostki. Są to Hubert Borowiak, Ścibor Cieślak, Krzysztof Skąpski, Michał Olaszewski, Damian Staszak, Andrzej Frątczak, Krystian Perek, Sebastian Borowski, Tomasz Olejniczak jr, Kuba Frątczak, Mateusz Pirański, Patryk Michalak, Szymon Kozłowski, Michał Wróbel, Krystian Staszak, Bartosz Grabowski, Wiktor Ciesielski, Anna Młodziniak, Magdalena Pecelerowicz, Małgorzata Opszalska, Damian Cieszyński i Tomasz Opszalski.

Jeszcze przed wyborem nowych władz, dotychczasowy zarząd postanowił podziękować osobom, które pracowały w nim, ale z różnych powodów nie będą mogły kontynuować tej pracy. Takie podziękowania otrzymali Magdalena Frątczak, dotychczasowa kronikarz jednostki i Patryk Sypniewski, dotychczasowy zastępca naczelnika.

WYRÓŻNIENIA

Miłym wydarzeniem było przyznanie dwóm druhom odznaki „Strażak Wzorowy”. Jest ona jednostopniowa, nadawana przez prezydium zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z jego własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium zarządu gminnego ZOSP RP.

Odznaka nadawana jest czynnym członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną.

Odznakę „Strażak Wzorowy” prezydium zarządu powiatowego ZOSP RP nadaje osobom które złożyły ślubowanie, uzyskały wyszkolenie odpowiadające pełnionej funkcji, posiadają co najmniej trzyletni staż działalności w OSP. Otrzymali ją druhowie Andrzej Frątczak i Bartosz Czerniejewski.

NOWE WŁADZE

Po części wyborczej ustalona zostały składy zarządu i Komisji Rewizyjnej. Tomasz Opszalski został ponownie prezesem, Hubert Borowiak naczelnikiem i wiceprezesem, Andrzej Frątczak wiceprezesem, Bartosz Grabowski zastępcą naczelnika, Anna Młodziniak sekretarz, Magdalena Pecelerowicz skarbnik, gospodarzem został Krzysztof Skąpski, kronikarzem Dariusz Radoszewski i Patryk Michalak zastępcą naczelnika.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Maciej Popielarz, jej sekretarzem Ścibor Cieślak i Henryk Jagodziński członkiem.

PODSUMOWANIE ROKU SPRAWOZDAWCZEGO

Stan organizacyjny jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie na trzydziesty pierwszy grudnia 2020 r. wyniósł osiemdziesięcioro dziewięcioro członków czynnych w tym dwadzieścia jeden kobiet. W szeregi zostało przyjętych siedmiu druhów i trzy druhny.

W 2020 roku na wieczną służbę odszedł wieloletni druh Tadeusz Krzyżaniak, który aktywnie uczestniczył w życiu jednostki, pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej, dzielił się swoimi wspomnieniami. Był to druh z najdłuższą wysługą lat w OSP Brzeźno. Jego śmierć została  uczczona minutą ciszy.

Z powodu nieopłacania składek członkowskich i nieuczestniczenia w życiu jednostki ubyło pięciu druhów.

W miarę możliwości strażacy uczestniczyli w świętach kościelnych i państwowych, wydarzeniach sportowych i kulturalnych. Pandemia osłabiła ten rodzaj aktywności.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnie zainicjowała zbiórkę "Pomóżmy tym, który nas ratują” dla konińskiego szpitala na zakup sprzętu ochrony osobistej.

Piętnastego sierpnia strażacy zabezpieczali Półmaraton Złota Góra. Największym wyzwaniem były jednak remonty w starej i nowej remizie.

Pod względem operacyjnym rok sprawozdawczy również był bardzo pracowity. OSP w Brzeźnie zanotowała historycznie wysoką liczbę wezwań do zdarzeń. Były to osiemdziesiąt dwie interwencje w tym dwadzieścia dziewięć pożarów, pięćdziesiąt jeden miejscowych zagrożeń oraz dwa alarmy w dobrej wierze.

- Takim charakterystycznym zdarzeniem w tamtym roku był wyjazd w ramach plutonu Konin Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, do którego należymy, do pożaru hal magazynowych w powiecie tureckim, w gminie Malanów, do bardzo dużego zdarzenia. Również charakterystycznymi, niecodziennymi zdarzeniami były wypadek podczas pracy na polu, czy otwarcie mieszkania, ponieważ te zdarzenia okazały się tragiczne. Ale były też fajne zdarzenia, kiedy mogliśmy pomóc zwierzętom, na przykład wyciągnięcie lisa ze studni – mówi Hubert Borowiak.

Z powodu pandemii ograniczone zostały szkolenia, ale udało się wyszkolić Michała Wróbla, który ukończył kurs podstawowy i Annę Młodziniak, która ukończyła szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego.

Ze względu na pandemię było też mniej ćwiczeń wewnętrznych, gdyż ograniczona została możliwość spotykania się. Udało się tylko przećwiczyć ułożenie magistrali wodnej z Państwową Strażą Pożarną z Konina i innymi jednostkami OSP, ratownictwo techniczne, ponieważ jest to specjalizacja jednostki z Brzeźna, ponadto druh tej jednostki, a jednocześnie funkcjonariusz PSP w Koninie, Mariusz Batorski, przed falą pandemii przeprowadził szkolenie przygotowujące strażaków na wypadek zdarzeń z osobami zakażonymi koronawirusem.

Nowy zarząd życzy sobie wytrwałości i uporu w pracy oraz pomysłowości w działaniach.

Zebranie zakończył film opisujący życie jednostki w ubiegłym roku, przygotowany tradycyjnie przez Annę Młodziniak i poczęstunek, którego główną autorką była druhna Renata Olejniczak, wspierana między innymi przez druhnę Agatę Olaszewską.

Brzeźno: Było za co i komu dziękować

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ