Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |     GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Ogłoszenia


Ogłoszenie o konsultacjach

08.09.2021 14:23


projektu: „Programu współpracy Gmi¬ny Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na rok 2022”.

 

Wójt Gminy Krzymów zaprasza do udziału w konsultacjach projektu: „Programu współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

I.    Cel konsultacji:
poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Krzymów w sprawie projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji.

II.    Przedmiot konsultacji:
projekt: „Programu współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”.

III.    Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
1.    Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Krzymów odbędą się terminie 10 dni od daty ukazania się niniejsze¬go ogłoszenia.
2.    Konsultacje uważa się za ważne, bez względu na liczbę podmiotów biorących w niej udział.

IV.    Forma konsultacji:
 1.    Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Krzymów odbywać się będą w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
 2.    Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz Gminy Krzymów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 3.    Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:
 a)    listownie na adres: Urząd Gminy w Krzymowie ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów,
 b)    w formie elektronicznej za pośrednictwem  poczty e-mail na adres: krzymow@op.pl,
 c)    osobiście - poprzez złożenie pisma w sekretariacie (pok. Nr 2) Urzędu Gminy
w Krzymowie,
z dopiskiem „Konsultacje programu współpracy z organizacjami poza¬rządowymi na rok 2022”.

Uwagi i opinie, które wpłyną po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

V.    Zasięg terytorialny konsultacji:
Gmina Krzymów

                                Wójt Gminy Krzymów

                                       /-/ Danuta Mazur


Załączniki:
1.    Formularz konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Krzymów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”
2.    Projekt „Programu Współpracy Gminy Krzymów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

 

doc
formularz konsultacje
Typ: doc Rozmiar: 0.01 Mb
formularz konsultacje
odt
program 2022
Typ: odt Rozmiar: 0.03 Mb
program 2022
<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ