Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |     GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Informacje


Kałek: Zmiana pokoleń

07.09.2021 11:58


Stary zarząd OSP w Kałku

Po dwudziestu sześciu latach w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałku zmienił się prezes i zarząd. Stało się to czwartego września na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. Teraz główne funkcje przejęli młodzi ludzie. - Przychodzi pora, że trzeba zrezygnować – mówi Jerzy Lewandowski, dotychczasowy prezes jednostki.

Merytoryczna część zebrania rozpoczęła się od minuty ciszy, którą druhny, druhowie i zaproszeni goście uczcili zmarłego w tamtym roku kolegę z jednostki, Józefa Kobielskiego.

Następnie zostały przedstawione sprawozdania za ubiegły rok. A był ona dla jednostki dobry.

- Był to bardzo pracowity rok. Zostały odnowione ubikacje i garaż, ocieplono część stropu i zostały zakupione nowe umundurowania. Do zdarzeń wyjeżdżaliśmy cztery razy. Trzy do pożarów i jeden do wypadku drogowego. Pod koniec roku do jednostki dołączyły cztery nowe osoby – mówi Jerzy Lewandowski.

Po sprawozdaniach i zapoznaniu się z planami na ten rok, dotychczasowy zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium.

Następnie odbyły się wybory nowych władz. W ich wyniku prezesem został Arkadiusz Grochowski.

- Przede wszystkim będziemy się starać powiększyć naszą jednostkę, jeśli chodzi o liczbę druhów. Będziemy chcieli zwerbować młodzież, organizując drzwi otwarte i zapraszając ich do remizy. Zamierzamy kontynuować prace remontowe, żeby utrzymać w należytym porządku tę jednostkę. Przede wszystkim najważniejsza jest dla nas zmiana wysłużonego wozu strażackiego. W tym temacie też będziemy mocno naciskać. Część pieniędzy na to będzie musiała iść z budżetu naszej jednostki, będziemy się starać o dofinansowanie z gminy, jak i też z innych źródeł. I posłowie, i radni obiecali nam pomoc w tym temacie, więc mnie się wydaje, że jakoś to dogadamy i w przyszłym roku, albo za dwa lata może nam się uda ten cel osiągnąć – mówi Arkadiusz Grochowski.

Wiceprezesem zarządu został Łukasz Stodulski, Dawid Krzewiński naczelnikiem, Jacek Jesiołowski skarbnikiem, Justyna Ścibiorska sekretarz, Arkadiusz Radzimski gospodarzem, Sebastian Świątek zastępcą naczelnika, natomiast Marek Pilarski i Mirosław Kruszyński zostali członkami zarządu.

Komisję Rewizyjną tworzą Rafał Dziamski, jako jej przewodniczący, Filip Obara – sekretarz i Zbigniew Andrzejak – członek.

Ustępujący zarząd jednostki podziękował za współpracę wójt Danucie Mazur, jej zastępcy, Romanowi Gęziakowi, Radzie Gminy Krzymów, Jackowi Popielarzowi, Kierownikowi do spraw Oświaty i Spraw Komunalnych Urzędu Gminy w Krzymowie, Starostwu Powiatowemu w Koninie, Andrzejowi Piaskowskiemu, Prezesowi Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Koninie, Janowi Czai, Prezesowi Zarządu Gminnego ZOSP RP w Krzymowie oraz Tomaszowi Opszalskiemu, Komendantowi Gminnemu ZOSP RP w Krzymowie oraz wszystkim druhom i instytucjom, z którymi współpracował.

Podziękowania w formie grawertonów otrzymali Danuta Mazur, Mirosław Kruszyński w imieniu starostwa, Jan Czaja i Tomasz Opszalski.

Natomiast druhny i druhowie jednostki podziękowali za pracę ustępującemu zarządowi, wręczając jego członkom pamiątkowe statuetki.

 

Kałek: Zmiana pokoleń

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ