Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Informacje


Głodno: Nadrzędnym celem jest uwłaszczenie

04.09.2021 13:26


Nowy i stary zarząd OSP w Głodnie

Ochotnicza Straż Pożarna w Głodnie ma nowego prezesa. Został nim Dawid Biernat, wybrany na tę funkcję podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, zwołanego na trzeci września.

Zanim zostały przeprowadzone wybory, Sylwester Grabiński, dotychczasowy prezes, przedstawił sprawozdanie za miniony rok i plan na rok bieżący. Podsumowanie i plany przedstawił też Ireneusz Górski, skarbnik, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Sypniewski zarekomendował udzielenie zarządowi absolutorium.

Ubiegły rok upłynął w cieniu pandemii koronawirusa. Wprowadzone przez rząd ograniczenia wpłynęły na część działań jednostki.

- Chociażby z uwagi na fakt, że wszelkiego rodzaju szkolenia, akcje charytatywne, pokazy sprzętu, akcje edukacyjne, które dotychczas odbywały się w szkołach, gdzie prowadziliśmy te pokazy, nie miało to miejsca – mówi Sylwester Grabiński, dotychczasowy Prezes OSP w Głodnie.

Pandemia jednak nie zwalnia z wyjazdu na akcje ratowniczo-gaśnicze. Strażacy z Głodna w roku sprawozdawczym uczestniczyli w pięciu zdarzeniach. Były to gaszenie pożarów, usuwanie skutków silnego wiatru i neutralizacja owadów błonkoskrzydłych.

Sporo czasu i pracy druhowie włożyli w dokończenie prac w remizie.

- Generalnie zakończyliśmy ostatni etap prac termoizolacyjnych, zostały ocieplona ostatnia ściana szczytowa i położony tynk silikatowo-silikonowy. Chciałbym wyróżnić dwóch druhów: naczelnika Pawła Broskowskiego, który w tę jednostkę wnosi duży wkład pracy oraz Dawida Biernata, który również poświęca dużo czasu i nigdy nie odmawia pomocy – mówi Sylwester Grabiński.

W minionym roku jednostka pozyskała też drobne elementy wyposażenia, między innymi strój komplet bojowy, hełmy i uprząż przeznaczona do zabezpieczania pojedynczej osoby oraz chronienia jej przed upadkiem z wysokości.

Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium za 2020 rok.

Następnie prowadzący zebranie druh Artur Młodziniak ogłosił rozpoczęcie części wyborczej zebrania. Po zgłoszeniu kandydatów i głosowaniu ukształtował się następujący skład nowego zarządu: Dawid Biernat, prezes, Paweł Broskowski, naczelnik, Damian Cieszyński, gospodarz, Ireneusz Górski, skarbnik, Sylwester Grabiński, członek, Artur Młodziniak, sekretarz i Szymon Młodziniak, zastępca naczelnika.

Komisja Rewizyjna: Józef Sypniewski, przewodniczący, Michał Sypniewski, członek i Szymon Czaja, sekretarz.

- Mam nadzieję, że rozwój naszej jednostki pójdzie szybko. Mamy zaplanowane parę spraw, które chcemy zorganizować. Na pewno ogrodzić z tyłu teren jednostki, dokończyć budowę tarasu. W tym roku będziemy chcieli też uwłaszczyć naszą jednostkę, nasz plac. Będziemy wtedy mogli działać z dofinansowaniami – mówi Dawid Biernat.

O uwłaszczeniu mówiła obecna na zebraniu wójt Danuta Mazur.

- Jest to wszystko na dobrej drodze. Trzeba było podać świadka tego, że ta remiza jest przez państwa użytkowana i już taki świadek się znalazł. A dlaczego warto? Już powiem. Trzy jednostki z terenu naszej gminy dostaną wsparcie po dwadzieścia osiem i pół tysiąca na fotowoltaikę. To jest dziewięćdziesiąt pięć procent wnioskowanej kwoty. Wystąpiliśmy dla trzech budynków, bo tylko te miały uregulowany stan prawny (chodzi o starą remizę w Brzeźnie, remizę w Kałku i świetlicę wiejską w Paprotni – przyp. red.). To jeszcze raz utwierdza mnie w przekonaniu, że moja konsekwencja, jeśli chodzi o uwłaszczanie, o komunalizację, jaką przyjęliśmy razem z radą, na co wydajemy niemałe pieniądze, ma sens. Bo tylko wtedy, jeśli jesteśmy właścicielami, możemy wnioskować o środki zewnętrzne – mówi Danuta Mazur.

Obecnie jednostka w Głodnie liczy trzydzieścioro siedmioro druhen i druhów. Nowy prezes zapewnia, że będzie dążył do zwiększenia jej liczebności. Mają w tym pomóc organizowane (jeśli pozwoli na to sytuacja pandemiczna) pokazy w miejscowej szkole podstawowej, pokazy strażackie dla starszych czy festyn.

Głodno: Nadrzędnym celem jest uwłaszczenie

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ