Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Informacje


Krzymów: Radni za nowym świętem

26.08.2021 14:02


Radni podczas obrad w sali sesyjnej

Czy dwudziesty siódmy grudnia stanie się nowym świętem państwowym? Radni gminy Krzymów wyrazili pozytywną opinię w tej sprawie.

Dwudziestego siódmego grudnia 1918 r. wybuchło Powstanie Wielkopolskie, największy na terenie zaborów i zakończony zwycięstwem zryw niepodległościowy. Pomysł ustanowienia dwudziestego siódmego grudnia świętem państwowym to inicjatywa Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Fundacji Zakłady Kórnickie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, poznańskiego oddziału IPN, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Inicjatorzy akcji od czerwca gromadzą wyrazy poparcia od osób indywidualnych z regionu i kraju oraz uchwały samorządów z całej Wielkopolski. Akceptację pomysłu wyraziła też wójt Danuta Mazur i Rada Gminy Krzymów. Stanowiska wójt i rady gminy oraz uchwała w tej sprawie zostaną przekazane inicjatorom akcji, która, jeśli zakończy się powodzeniem, to dwudziesty siódmy grudnia będzie świętem państwowym, ale nie wolnym od pracy.

- Chodzi o uczczenie wszystkich Wielkopolan, jak również wszystkich osób, które zaangażowały się w tę zbrojną inicjatywę i zainicjowały Powstanie Wielkopolskie, które tak naprawdę przyniosło nam wolność – mówi Leszek Staszak, Przewodniczący Rady Gminy Krzymów.

Na zwołanej dwudziestego piątego sierpnia czterdziestej sesji Rady Gminy Krzymów, rajcy między innymi podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na wójt gminy Krzymów. Do biura rady wpłynęło pismo od Głównego Inspektora Środowiska, które nosiło znamiona skargi. Zostało ono przekazane do analizy Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

- Chodzi o mieszkańca Brzeźna, który przekazał do Głównego Inspektora Sanitarnego wszystkie pisma, które wpływały do Urzędu Gminy w Krzymowie i ten stwierdził, że sprawa nosi znamiona bezczynności wójt gminy w sprawie zanieczyszczenia środowiska przez wylewanie nieczystości do rowu w miejscowości Brzeźno. Inspektor nadmienia, że na wniosek o interwencję mieszkańca Brzeźna w powyższej sprawie, pismem GIS z pierwszego kwietnia 2021 roku, „pani wójt Danuta Mazur do dnia dzisiejszego nie przekazała do Głównego Inspektora Środowiska kopii odpowiedzi udzielonej temu mieszkańcowi”. Przypomnę, że pismo zostało napisane czwartego sierpnia. Czyli mówiąc o „dniu dzisiejszym”, znaczy, że do czwartego sierpnia żadna odpowiedź nie została udzielona. Komisja po przeanalizowaniu i zbadaniu całej sprawy uznała skargę za bezzasadną i taką rekomendację przedstawiła radzie gminy. Ponieważ działania w tej sprawie trwały nie tylko w tym roku, cała procedura rozpoczęła się w 2020 roku. Ten pan wielokrotnie zgłaszał sytuację wylewania, zaśmiecania czy innych sytuacji, ale Komisja Skarg Wniosków i Petycji po przeanalizowaniu wszystkich podjętych działań w tej sprawie, przedstawiła radzie rekomendację, aby uznać skargę za bezzasadną, ponieważ nie było bezczynności, bo działania były podejmowane. Zarzut był tylko jeden: brak odpowiedzi mieszkańcowi na to pismo – mówi Leszek Staszak, Przewodniczący Rady Gminy Krzymów.

Rada przyjęła bezzasadność skargi jedenastoma głosami za i dwoma wstrzymującymi się.

A zanieczyszczanie rowu faktycznie miało miejsce. Z jednej z posesji była wyprowadzona rura, z której wyciekały do rowu zanieczyszczenia. Kontrola wykazała, że nie miały one znamion bytowych. Właściciel został ukarany mandatem, został też zobowiązany do usunięcia rury, co też uczynił i w tej chwili do rowu nie wpływają już nieczystości. Mieszkaniec zobowiązał się do wybudowania bezodpływowego zbiornika na nieczystości, który zastąpi przydomową oczyszczalnię ścieków. Okazuje się bowiem, że nie wszędzie takie oczyszczalnie się sprawdzają. W tym przypadku z powodu gliniastej struktury ziemi i wysokiego poziomu wód gruntowych ciecz z oczyszczalni nie była wchłaniana przez ziemię, lecz wydostawała się na zewnątrz.

Krzymów: Radni za nowym świętem

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ