Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |     GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Informacje


Krzymów: Odpowiedzieli na skargę prokuratora

29.07.2021 08:57


Radni gminy Krzymów na sesji

Dwudziestego ósmego lipca odbyła się trzydziesta ósma sesja Rady Gminy Krzymów.

Radni podjęli na niej między innymi uchwałę w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie wraz z odpowiedzią na skargę na uchwałę Rady Gminy Krzymów w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzymów w 2021 roku”.

- Pierwszego lipca 2021 roku prokurator rejonowy w Koninie wniósł za pośrednictwem rady gminy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Chodzi o zapis rozdziału dziesiątego załącznika do uchwały, gdzie nie ma wskazania i rozczłonkowania kwoty zabezpieczonej w budżecie na poszczególne wydatki jeśli chodzi o realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzymów. Ale na etapie podejmowania uchwały nie sposób przewidzieć szczegółowo, jakie będą wysokości poszczególnych wydatków. Nie sposób również przewidzieć, ile będzie odłowionych zwierząt, ile będzie na przykład sterylizacji czy ile uśpień ślepych miotów, które również są przewidziane w tym programie. Te właśnie wskazania nie były określone. Mieliśmy tylko określoną kwotę jaką zabezpieczamy w budżecie gminy na realizację programu. A program na dany rok jest podejmowany do trzydziestego pierwszego marca. I trudno wtedy przewidzieć szczegółowe wydatki do trzydziestego pierwszego grudnia – mówi Leszek Staszak, Przewodniczący Rady Gminy Krzymów.

W takim duchu utrzymana jest odpowiedź na skargę, która trafi do sądu administracyjnego w Poznaniu. Ponadto Rada Gminy Krzymów wnosi o oddalenie skargi prokuratora w całości oraz przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność przedstawiciela zaskarżonego organu lub jego pełnomocnika.

Krzymów: Odpowiedzieli na skargę prokuratora

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ