Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |     GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Ogłoszenia


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

17.06.2021 09:40


Wójt Gminy Krzymów informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku została złożona jedna oferta:

Wójt Gminy Krzymów informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku została złożona jedna oferta:

1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin ul. Harcerska 4   62-510 Konin- dotacja w kwocie  13.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru ofert

Oferent spełnił wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie oraz w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.

 

                                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                          /-/   Danuta Mazur

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ