Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl

Informacje


Krzymów: Wójt złoży skargę na decyzję ministra

10.06.2021 10:12


Radni gminy Krzymów w sali obrad

Dziewiątego czerwca radni gminy Krzymów obradowali na trzydziestej szóstej sesji.

Pierwsza podjęta uchwała dotyczyła wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na postanowienie Ministra Edukacji i Nauki utrzymujące w mocy postanowienie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Chodzi o przekształcenie Szkoły Podstawowej w Szczepidle.

- W zeszłym roku gmina dopłaciła ponad milion złotych do subwencji, żeby ta szkoła mogła funkcjonować. Decyzją rady było podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie przekształcenia szkoły poprzez obniżenie struktury organizacyjnej i pozostawienia klas 1-3, a pozostali uczniowie kontynuację nauki mieliby zapewnioną w szkole podstawowej w Brzeźnie. Nasza uchwała trafiła do kuratora oświaty w Poznaniu, kurator nie zgodził się na naszą decyzję i podjętą uchwałę. Została złożona skarga do ministra edukacji, takie odwołanie, ale minister podtrzymał decyzję Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i ostatnią drogą jest wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na postanowienie ministra – mówi Leszek Staszak, Przewodniczący Rady Gminy Krzymów.

Na czternastu radnych trzynaście głosów było za wniesieniem skargi, a jeden z radnych wstrzymał się od głosu. Wykonanie uchwały radni powierzyli wójt Danucie Mazur.

Radni podjęli też uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Krzymów do Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska.

- Pomysł pana prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego jest taki, że stowarzyszenie będzie mogło aplikować o środki zewnętrzne i jego powstanie jest jak najbardziej z korzyścią dla wszystkich gmin, które do niego przystąpiły – mówi Leszek Staszak.

Uchwała inicjuje rozpoczęcie procesu działań zmierzających do powołania stowarzyszenia. Przystąpiło do niego szesnaście samorządów: czternaście gmin powiatu konińskiego, Starostwo Powiatowe w Koninie i miasto Konin.

Celem stowarzyszenia będzie wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów jego członków. W szczególności wzmacnianie rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturowego, infrastruktury środowiskowej jednostek tworzących aglomerację konińską, a także współpraca gmin i powiatu w tym zakresie.

- Składka członkowska będzie opłacana z budżetu gminy, ale co za tym idzie, będzie można aplikować o środki zewnętrzne, które pozwolą zrobić wiele rzeczy na terenie naszej gminy – mówi Leszek Staszak.

Na trzydziestej szóstej sesji radni zabezpieczyli w budżecie dwieście tysięcy złotych na nową nakładkę asfaltową na ulicy Kupieckiej w Paprotni. Jej fragment jest szczególnie zniszczony. Wiele głębokich dziur stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu, dlatego ta inwestycja jest bardzo potrzebna.

Krzymów: Wójt złoży skargę na decyzję ministra

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

Kategorie informacji

Biuletyn informacji publicznej

Dodatkowe informacje na temat przetargów oraz zmian w urzędzie możesz znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy krzymów.


zlobek maluszek


Geoportal Powiatu Konińskiego

ˆ