Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
 • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
 • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Ogłoszenia


Rehabilitacja osób po przebytej chorobie COVID-19 w centrach rehabilitacji rolników w KRUS.

10.05.2021 14:38


logo Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opracowała i wdraża nowy profil rehabilitacji u pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.

Potencjalne powikłania związane z chorobą w grupie zawodowej rolników dają podstawę do wdrożenia kompleksowego programu rehabilitacji po COVID-19 w celu umożliwienia rolnikom pełnego powrotu do zdrowia, a tym samym  do pracy
w gospodarstwie rolnym.

Będzie ona realizowana w trybie stacjonarnym i całodobowym w czasie 21 dni
w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu i Szklarskiej Porębie.

Celem rehabilitacji po COVID-19 przeprowadzanej w trybie stacjonarnym w zakładach rehabilitacji leczniczej KRUS będzie:

 • Wzmocnienie systemu oddechowego
 • Remisja choroby w przypadku ozdrowieńców
 • Poprawa wydolności wysiłkowej, krążeniowej i sprawności oddechowej
 • Wzmocnienie siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej
 • Poprawa kondycji psychofizycznej
 • Poprawa stanu funkcjonalnego i jakości życia
 • Wparcie zdrowia psychicznego

Rehabilitacja powinna być przeprowadzona po co najmniej 12 tygodniach od zachorowania.

Rehabilitacja kierowana  jest do rolników w wieku aktywności zawodowej, którzy będą mieli wskazania medyczne do rehabilitacji ogólnoustrojowej po przebytej chorobie COVID-19, spełniających warunki  do skierowania na rehabilitację leczniczą.

Rolnik będzie miał zagwarantowane zabiegi lecznicze zgodne z profilem skierowania, całodobowe wyżywienie oraz noclegi.

Podstawę do skierowania na rehabilitację leczniczą stanowi:

 • Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę (przed wystawieniem wniosku wskazane jest wykonanie badań diagnostycznych, RTG lub TK płuc, usg narządów jamy brzusznej, spirometrię, EKG, morfologię i koagulopatię- diagnostyka dobrana indywidualnie w zależności od konkretnego przypadku)
 • Prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub orzeczenie Komisji Lekarskiej Kasy wydane w postępowaniu orzeczniczym dla ustalenia prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników, zawierające wskazania do rehabilitacji ogólnoustrojowej po przebytej chorobie COVID-19.

 

Warunkiem przyjęcia na rehabilitację jest negatywny wynik testu diagnostycznego
w kierunku SARS-CoV-2.

Szczegółowe informacje o rehabilitacji leczniczej można uzyskać w najbliższej jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego .

 

Opracował na podstawie materiałów KRUS:

Ewa Jakubowska

Kierownik Samodzielnego Referatu ds. Prewencji,

Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego                                                                                  

 

 

 

 

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ