Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |     GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Ogłoszenia


″Czwartkowe spotkania z uczelnią″

26.04.2021 12:46


logo Państwowej Wyzszej Szkoły zawodowej w Koninie

"Mobbing a depresja"

Szanowni Państwo,

mobbing to zjawisko, które dotyczy przede wszystkim relacji w miejscu pracy, ale także w szkole i na uczelni, a jego ofiarami są bez wyjątku młodzi i starsi, kobiety i mężczyźni. Ludzie poddani tego rodzaju przemocy ponoszą ogromne koszty psychiczne, które bardzo często prowadzą do depresji. Dr hab. Jakub Bartoszewski, prof. PWSZ w Koninie w wykładzie „Mobbing a depresja" omówi oba zjawiska, a przede wszystkim społeczno-kulturowe i osobowościowe uwarunkowania zachowań mobbingowych. Naświetli korelację między nękaniem w pracy a zaburzeniami depresyjnymi, ze wskazaniem na profilaktykę i terapię osób go doświadczających.

Profesor Jakub Bartoszewski jest wykładowcą Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Koninie oraz pełnomocnikiem rektora ds. przeciwdziałania dyskryminacji. Specjalizuje się w filozofii przyrody nieożywionej oraz psychologii i psychoterapii. Jest autorem 150 publikacji o tej tematyce. Jest też kuratorem sądowym w sądzie karnym, psychoterapeutą psychoterapii skoncentrowanej na możliwości, terapeutą osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Na wykład online, z cyklu „Czwartkowe spotkania z uczelnią", zapraszamy 29 kwietnia, początek o godz. 17.00.
Link do wykładu http://bityl.pl/Qdvon

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym ze strony portalu LM.pl.

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

 

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ