Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl

Informacje


Krzymów: Opóźnienie płatności niektórych podatków

25.03.2021 13:29


Herb gminy Krzymów

Nie zostały jeszcze ustalone decyzje o wysokości podatków dla osób fizycznych na 2021 rok od nieruchomości, rolnego i leśnego. Będą one dostarczane w późniejszym terminie. To oznacza, że dopóki podatnik nie otrzyma decyzji, nie musi uiszczać podatku.

Wójt Gminy Krzymów informuje, że w ubiegłym roku została zakończona „Modernizacja baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków w Gminie Krzymów (1 jednostka ewidencyjna: Krzymów – 25 obrębów ewidencyjnych), prowadzona przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o.

W ewidencji gruntów uległy zmianie powierzchnie gruntów, zostały przeklasyfikowane grunty, np. z użytków rolnych na grunty pozostałe. Ponadto zostały naniesione budynki w gospodarstwie domowym, np. budynki mieszkalne, garaże, budynki składowe w gospodarstwie rolnym.

Aktualnie pracownicy wydziału podatków i opłat lokalnych weryfikują dane zawarte w systemie podatkowym z danymi, które wpływają do Urzędu Gminy z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

W związku z tym decyzje ustalające wysokość podatków dla osób fizycznych na rok 2021 od nieruchomości, rolnego i leśnego będą dostarczane w terminie późniejszym.

Zgodnie z obowiązującą ustawą, wszystkie osoby fizyczne, zobowiązane do zapłaty ww. podatków zobowiązani są uiścić podatek w ciągu czternastu dni od otrzymania decyzji.

To oznacza, że dopóki podatnik nie otrzyma decyzji nie będzie musiał uiszczać podatku.

<<< Powrót do poprzedniej strony

Kategorie informacji

Biuletyn informacji publicznej

Dodatkowe informacje na temat przetargów oraz zmian w urzędzie możesz znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy krzymów.


zlobek maluszek


Geoportal Powiatu Konińskiego

ˆ