Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Ogłoszenia


Informacja o wznowieniu działalności Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS

16.03.2021 15:11


KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie informuje.

 

Z dniem 18 marca 2021r. nastąpi wznowienie działalności Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS
W związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju każdy pacjent musi mieć świadomość konieczności odbycia rehabilitacji
w obowiązującym rygorze sanitarno-epidemiologicznym.
Każdy pacjent po zakwalifikowaniu na turnus rehabilitacyjny
w Centrum Rehabilitacji Rolników i wyrażeniu zgody na wyjazd podpisuje stosowne oświadczenia również w zakresie, że wg swojej wiedzy w okresie trwania stanu epidemicznego i epidemii w kraju związanego z COVID-19:
- nie chorował i nie był hospitalizowany z powodu COVID-19
- nie miał kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub osobą będącą na kwarantannie i nie przebywał na kwarantannie
- nie przebywał za granicą oraz nie miał kontaktu z osobą, która wróciła z zagranicy.


Warunkiem zakwalifikowania na rehabilitację leczniczą jest negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2,
Testy będą w całości refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, najbliższy punkt pobrań, w którym będzie można wykonać badanie znajduje się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, tel. 725-720-037.
Termin i godzinę badania ustala sam pacjent kontaktując się bezpośrednio z punktem pobrań (test wykonany nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej),
Podstawą wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2 będzie skierowanie wystawione na rehabilitację leczniczą w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, z którym pacjent wraz
z dokumentem tożsamości udaje się na wykonanie testu.
Wystawione skierowanie będzie honorowane w Centrum dopiero po wykonaniu testu.
Placówka Terenowa KRUS w Koninie powiadomi o kwalifikacji lub braku kwalifikacji na turnus.
W przypadku kwalifikacji pacjenta na turnus jest on zobowiązany:
- w przypadku wystąpienia objawów choroby lub zdarzeń (np. kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem) zaleca się rezygnację z wyjazdu bez konsekwencji finansowych i należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do PT KRUS w Koninie ( tel. 63 240-14-18),
-do posiadania własnej maseczki ochronnej,
- zaleca się, w miarę możliwości, dotarcie do Centrum transportem własnym celem       eliminacji ryzyka kontaktu z osobą zarażoną w trakcie podróży,
- w przypadku indywidualnego transportu osoba, która przywiozła osobę kierowaną na turnus rehabilitacyjny powinna zaczekać do momentu potwierdzenia przez Centrum przyjęcia na turnus.

Ewa Jakubowska
Kierownik Samodzielnego Referatu
 ds. Prewencji, Rehabilitacji
I Orzecznictwa lekarskiego
Opracowano na podstawie                               
 wytycznych KRUS

 

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ