Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |     GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Ogłoszenia


Bezpłatne szkolenie - o rozliczeniach PIT.

15.03.2021 09:03


Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych wraz z Krajową Administracją Skarbową zapraszają przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych, wolontariuszy, seniorów, osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny z woj. wielkopolskiego na spotkania/szkolenia rozwijające:


17.03.2021 (środa), godz. 10.00-12.00
Twój e-PIT dla seniorów w tym rozliczanie kosztów za leki
•    spotkanie dla osób starszych, ich rodzin, organizacji i instytucji zainteresowanych tematem
•    w szczególności kierujemy to spotkanie dla osób chcących skorzystać z odliczenia kosztów za leki, z tytułu darowizn czy innych wydatków, które można rozliczyć w zeznaniu rocznym
•    spotkanie dla osób z całej Wielkopolski
•    spotkanie poprowadzą eksperci z Izby Administracji Skarbowej
•    udział w spotkaniu nie wymaga rejestracji i odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams
•    wchodząc na spotkanie wpisz swoje pełne imię i nazwisko oraz reprezentowaną organizację/instytucję
LINK DO SPOTKANIA: : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGJiNjA0YTAtNDEzZS00NDViLWIwZjEtOTA3Y2UzNWFjMDMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22647754c7-3974-4442-a425-c61341b61c69%22%2c%22Oid%22%3a%228d4e9364-26bb-4927-814c-ede4d6165292%22%7d
________________________________________

17.03.2021 (środa), godz. 14.00-16.00
Twój e-PIT dla osób z niepełnosprawnościami w tym rozliczanie ulgi rehabilitacyjnej
•    spotkanie dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin, organizacji i instytucji zainteresowanych tematem
•    w szczególności kierujemy to spotkanie dla osób chcących skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej
•    spotkanie dla osób z całej Wielkopolski
•    spotkanie poprowadzą eksperci z Izby Administracji Skarbowej
•    udział w spotkaniu nie wymaga rejestracji i odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams
•    wchodząc na spotkanie wpisz swoje pełne imię i nazwisko oraz reprezentowaną organizację/instytucję
LINK DO SPOTKANIA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmVlYjAwOTUtMGVlZi00YWQ4LWJjM2QtODRhZTEyYzk1ODMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22647754c7-3974-4442-a425-c61341b61c69%22%2c%22Oid%22%3a%228d4e9364-26bb-4927-814c-ede4d6165292%22%7d
________________________________________
18.03.2021 (czwartek), godz. 16.30-18.30
Twój e-PIT – szkolenie dla wolontariuszy chcących wspierać osoby starsze i z niepełnosprawnościami w rozliczeniach PIT
•    spotkanie dla osób z całej Wielkopolski, które chciałyby wolontariacko pomagać w rozliczeniach dla osób starszych i z niepełnosprawnościami za pośrednictwem usługi Twój e-PIT
•    spotkanie poprowadzą eksperci z Izby Administracji Skarbowej
•    udział w spotkaniu nie wymaga rejestracji i odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams
•    wchodząc na spotkanie wpisz swoje pełne imię i nazwisko
LINK DO SPOTKANIA:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmVlYjAwOTUtMGVlZi00YWQ4LWJjM2QtODRhZTEyYzk1ODMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22647754c7-3974-4442-a425-c61341b61c69%22%2c%22Oid%22%3a%228d4e9364-26bb-4927-814c-ede4d6165292%22%7d

Z poważaniem

Dagny Łaniecka

 

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ