Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |     GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Informacje


Krzymów: W gminie można się czuć bezpiecznie

25.02.2021 12:06


Radni w sali obrad Urzędu Gminy w Krzymowie

- Można spokojnie i bezpiecznie mieszkać na terenie gminy Krzymów – mówił podczas XXXII sesji Rady Gminy asp. sztab. Leszek Juszczak, Komendant Komisariatu Policji w Starym Mieście.

POLICJA

Sesja została zwołana na dwudziesty czwarty lutego. Na jej początku raport o stanie bezpieczeństwa w gminie w ubiegłym roku przedstawił komendant Leszek Juszczak. Wynika z niego, że w gminie Krzymów odnotowano pięćdziesiąt cztery zdarzenia przestępcze z dwustu dwudziestu zaistniałych na obszarze działania komisariatu, który obejmuje gminy Krzymów i Stare Miasto. Zatem przestępstwa zarejestrowane w naszej gminie stanowią niespełna jedną czwartą wszystkich. Ponad trzydzieści to zdarzenia o charakterze kryminalnym, pozostałe należą do kategorii innych, w tym niealimentacji i innych przestępstw zwykłych. Wykrywalność w komisariacie kształtowała się na poziomie osiemdziesięciu procent. Dla porównania, Komenda Miejska Policji w Koninie ma wykrywalność na poziomie siedemdziesięciu ośmiu procent, a w Wielkopolsce średnia wynosi siedemdziesiąt sześć procent.

W zakresie zdarzeń drogowych, w ubiegłym roku zostały odnotowane cztery wypadki. To o dwa mniej niż w 2019 roku. Podobnie jak dwa lata temu, nie było ofiar śmiertelnych. Policja zarejestrowała w ubiegłym roku trzydzieści dziewięć kolizji, to o trzy więcej niż dwa lata temu.

W kategorii pozostałych zdarzeń, na terenie podlegającym komisariatowi w Starym Mieście odnotowane zostały tysiąc trzydzieści dwa przypadki, z czego w gminie Krzymów trzysta sześć.

- W gminie Krzymów w roku 2020 trzeba uznać, że było bezpiecznie i była to jedna czwarta wszystkich zdarzeń zarejestrowanych na terenie komisariatu. Liczba przestępstw jak i wykroczeń spadła, co wskazuje na dobry trend w kierunku tym, że można spokojnie i bezpiecznie mieszkać na terenie gminy Krzymów – mówi asp. sztab. Leszek Juszczak.

Po ubiegłorocznym morderstwie w Teresinie część mieszkańców gminy pytała przez radnego Henryka Jackowskiego o możliwość powołania w Krzymowie posterunku policji. Jednak z policyjnych danych statystycznych za ubiegły rok wynika, że nie ma takiej potrzeby.

STRAŻ GMINNA

Na sesji raport z pracy w ubiegłym roku przedstawił też Inspektor Straży Gminnej, Marcin Michlicki.

- Charakter i struktura mojego raportu są inne niż tego, który został przygotowany przez policję. Przede wszystkim moje działania są ukierunkowane na sprawy dotyczące porządku publicznego. Podsumowując, wszystkich patroli, interwencji w ubiegłym roku było dwieście dziewięćdziesiąt – mówi strażnik gminny.

Dużą część z nich, bo około pięćdziesięciu, stanowiły wspólne patrole z policją i dotyczyły kontroli osób przebywających na kwarantannie. Było też sporo samodzielnych patroli strażnika, podczas których sprawdzał, czy mieszkańcy zasłaniają usta i nos w miejscach publicznych oraz rozklejał plakaty informujące o aktualnych obostrzeniach wynikających z pandemii. W sumie działania covidowe zajęły około stu patroli w ubiegłym roku.

Osiemdziesiąt cztery razy Marcin Michlicki asystował pracownikom Urzędu Gminy w Krzymowie. Dla Wydziału Ochrony Środowiska jego praca dotyczyła uczestnictwa w procedurze wycinki drzew i kontroli pieców centralnego ogrzewania w domach pod kątem spełniania aktualnych norm i tego, jakiego paliwa używają mieszkańcy.

Kolejną grupą byli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas interwencji w środowiskach, w których czują się zagrożeni i w razie różnicy zdań potrzebują świadka, który później, w przypadku prawnych następstw potwierdzi, jak wyglądała interwencja.

Strażnik gminny asystuje też pracownicom Urzędu Stany Cywilnego podczas procedur wymeldowania osób z domu. Jego rolą w tym przypadku jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas ewentualnych kłótni czy prób naruszenia nietykalności cielesnej.

Duża część interwencji dotyczyła zgłoszeń o wałęsających się pasach, zarówno tych, które mają właściciela, jak i bezpańskich, porzuconych.

PIENIĄDZE

Ponadto na XXXII sesji, radni przyjęli zmiany budżetowe. To przyjęcie stu dwudziestu jeden tysięcy dziewięciuset trzydziestu ośmiu złotych z subwencji oświatowej i szesnastu tysięcy niewykorzystanych w ubiegłym roku przez szkołę w Głodnie na modernizację boiska. Zwiększona została też dotacja na wychowanie przedszkolne o kwotę ponad osiemdziesięciu pięciu tysięcy złotych.

Po stronie wydatków było sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych na zimowe utrzymanie dróg, pięćdziesiąt tysięcy na opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Sosnowej w Brzeźnie, dzięki czemu będzie można ubiegać się o dotację na jej remont z Funduszu Dróg Samorządowych.

Ponadto o pięćdziesiąt pięć tysięcy zostały zwiększone dotacje dla niepublicznych szkół w związku ze wzrostem kwoty subwencji. Niewykorzystane w ubiegłym roku przez szkołę w Głodnie pieniądze na modernizację boiska zostały w tegorocznym budżecie wpisane na tę samą inwestycję. Radni mają nadzieję, że w tym roku zadanie uda się zrealizować.

Pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych zostało przekazane do kaliskiej spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Dzięki temu będzie można wykonać dokumentację na oświetlenie dla części gminnych ulic. W ubiegłym roku przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie miała stanąć kolejna drewniana wiata. Nie udało się zrealizować tej inwestycji i przeznaczone na nią siedem tysięcy złotych zostały przekazane na modernizację boiska sportowego w Brzeźnie.

Krzymów: W gminie można się czuć bezpiecznie

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ