Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Informacje


Krzymów: GOPS może wesprzeć seniorów

23.02.2021 10:02


Grafika promująca program

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzymowie realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. 

Celem programu jest wsparcie osób w wieku siedemdziesięciu lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Pomoc przeznaczona jest dla seniorów z gminy Krzymów, a w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, którym rodzina z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb.

Wsparcie polega na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej do domu seniora, by ze względów bezpieczeństwa ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Program polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności: na dostarczeniu do domu seniora zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, zakupu lekarstw, opłacenie rachunków. Koszty zakupów pokrywa senior, który zapłaci za rzeczywisty koszt zakupów, leków i rachunków. Usługa realizacji pomocy jest nieodpłatna.

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1. 

•             Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11.

•             Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.

•             Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00

•             Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże Twoją prośbę o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzymowie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).

KROK 2.

•             Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzymowie skontaktuje się z Panią/Panem telefonicznie. W celu weryfikacji poda datę i godzinę, kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali, w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.

•             Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.

•             W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3.

•             Przychodzi do Pani/Pana osoba, którą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzymowie wyznaczy do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. W przypadku opłacania rachunków zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzymowie, podczas pierwszego kontaktu.

•             Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

•             Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

Program jest realizowany do trzydziestego pierwszego marca 2021 roku.

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ