Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |     GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Ogłoszenia


Wójt Gminy Krzymów informuje

16.02.2021 16:39


Wójt Gminy Krzymów informuje, że w ubiegłym roku została zakończona "Modernizacja baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków w Gminie Krzymów (1 jednostka ewidencyjna: Krzymów – 25 obrębów ewidencyjnych), prowadzona przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o.
    W ewidencji gruntów uległy zmianie powierzchnie gruntów, zostały przeklasyfikowane grunty, np. z użytków rolnych na grunty pozostałe. Ponadto zostały naniesione budynki w gospodarstwie domowym, np. budynki mieszkalne, garaże, budynki składowe w gospodarstwie rolnym.
    Aktualnie pracownicy wydziału podatków i opłat lokalnych weryfikują dane zawarte w systemie podatkowym z danymi, które wpływają do Urzędu Gminy z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
W związku z tym decyzje ustalające wysokość podatków dla osób fizycznych na rok 2021: od nieruchomości, rolnego i leśnego bedą dostarczane w terminie późniejszym.
    Zgodnie z obowiązującą ustawą, wszystkie osoby fizyczne, zobowiązane do zapłaty ww. podatków zobowiązani są uiścić podatek w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.
To oznacza, że dopóki podatnik nie otrzyma decyzji nie będzie musiał uiszczać podatku.

 

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ