Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Ogłoszenia


″Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”

16.02.2021 14:35


Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich prowadzi projekt badawczy pn.
"Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi", którego celem jest pogłębienie
i zaktualizowanie wiedzy na temat aktywności obywatelskiej na obszarach
wiejskich - w szczególności identyfikacja dobrych praktyk oraz określenie
najważniejszych wyzwań i problemów, stojących przed organizacjami
pozarządowymi.

 

Pierwszym etapem badania, prowadzonego przy wsparciu ekspertów z
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest stworzenie Bazy Danych
Organizacji Wiejskich , w której gromadzone
są podstawowe informacje o organizacjach. Informacje zebrane za jej
pośrednictwem zostaną uzupełnione i pogłębione w kolejnych etapach -
wywiadach telefonicznych oraz fokusach (wywiadach grupowych).

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie:
https://faow.org.pl/obserwatorium-obywatelskiej-aktywnosci-wsi/

 

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ