Wszystkie informacje


PAPROTNIA: Ekologicznie dzięki dotacji z WFOŚGW

Gmina Krzymów, Paprotnia 27.11.2020 10:34


PAPROTNIA: Ekologicznie dzięki dotacji z WFOŚGW

Gmina Krzymów informuje, że przedsięwzięcie p.n. „Podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Paprotni w gminie Krzymów” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w wysokości 70%.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Paprotni w gminie Krzymów, takie jak: mikroskop, preparaty tkankowe, zoologiczne i roślinne, kącik badacza - drzewa, kącik badacza - bezkręgowce, kącik badacza - ptaki, zestaw do oczyszczania wody, zestaw do spalania, zestaw do generowania gazów, zestaw akcesoriów do badania fotosyntezy, dygestorium, detektor przewodnictwa, ekosystem - plantarium, trzy ławostoły drewniane, dwie dwustronne tablice edukacyjne o tematyce: Człowiek i środowisko, rewers: Po czym rozpoznasz drzewo? oraz Zanieczyszczenia atmosfery/smog. rewers: Zanieczyszczenia wód.

www.wfosgw.poznan.pl

 

<<< Powrót do poprzedniej strony

Kategorie informacji

Biuletyn informacji publicznej

Dodatkowe informacje na temat przetargów oraz zmian w urzędzie możesz znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy krzymów.