Wszystkie informacje


Dotacja dla Gminy Krzymów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

24.09.2020 11:49


Dotacja dla Gminy Krzymów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Gmina Krzymów informuje, że na realizację przedsięwzięcia p.n. „Podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Paprotni w gminie Krzymów” otrzyma pomoc finansową ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w wysokości 70%.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 19 000,00 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości do 13 300,00 zł. Termin realizacji zadania - 30.11.2020 r.

<<< Powrót do poprzedniej strony

Kategorie informacji

Biuletyn informacji publicznej

Dodatkowe informacje na temat przetargów oraz zmian w urzędzie możesz znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy krzymów.