Wszystkie informacje


INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (ETERNIT) NA TERENIE GMINY KRZYMÓW od 10.07.2020 r. do 24.07.2020 r.

Gmina Krzymów 08.07.2020 15:32


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krzymów informuje, iż w dniach od 10.07.2020 r. do 24.07.2020 r. na terenie Gminy Krzymów przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji.

Zarządcy obiektów, w których występują ukryte formy azbestu, prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Gminy Krzymów (tel. 501-317-229, 63 241-37-72) lub bezpośrednio do firmy Eko-precyzja,
e-mail: biuro@eko-precyzja.eu.

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli pozyskać środki zewnętrzne na usuwanie
i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzymów.  

 

<<< Powrót do poprzedniej strony

Kategorie informacji

Biuletyn informacji publicznej

Dodatkowe informacje na temat przetargów oraz zmian w urzędzie możesz znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy krzymów.