Wszystkie informacje


KOMUNIKAT WÓJT GMINY KRZYMÓW DLA MIESZKAŃCÓW SZCZEPIDŁA

Szczepidło, Gmina Krzymów 31.03.2020 22:15


KOMUNIKAT WÓJT GMINY KRZYMÓW DLA MIESZKAŃCÓW SZCZEPIDŁA

Publikujemy komunikat Wójt Gminy Krzymów skierowany do Mieszkańców Szczepidła, w związku z nadaniem nazw ulicom oraz numeracji posesjom w tej miejscowości.

Drodzy Mieszkańcy Szczepidła.

Pragnę poinformować, że Urząd Gminy w Krzymowie zakończył procedurę związaną z nadaniem nowych adresów w miejscowości Szczepidło – nazw ulic i nowej numeracji posesji.  Jednak z uwagi na trwający w kraju stan epidemiczny, zmiany zostaną wprowadzone dopiero po ustaniu pandemii.

Przypominam również, że zmiana adresów nakłada na Mieszkańców obowiązek  zgłoszenia zmiany danych  w urzędach, takich jak: ZUS i KRUS, a także w bankach. W obecnej sytuacji takie zgłoszenia byłyby bardzo utrudnione, stąd decyzja o opóźnieniu wprowadzenia przedmiotowych zmian.

Łączę wyrazy szacunku, a także życzenia zdrowia i wytrwałości w tym niełatwym dla nas wszystkich czasie.

Danuta Mazur
Wójt Gminy Krzymów

<<< Powrót do poprzedniej strony

Kategorie informacji

Biuletyn informacji publicznej

Dodatkowe informacje na temat przetargów oraz zmian w urzędzie możesz znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy krzymów.