PILNE! APEL WÓJT GMINY KRZYMÓW W SPRAWIE OGRANICZENIA WIZYT W URZĘDZIE GMINY      |     UWAGA! KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KRZYMÓW W SPRAWIE DECYZJI PODJĘTYCH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM      |     PILNE! INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W FUNKCJONOWANIU URZĘDU GMINY      |    

Wszystkie informacje


KOMUNIKAT WÓJT GMINY KRZYMÓW

Gmina Krzymów 19.03.2020 00:02


KOMUNIKAT WÓJT GMINY KRZYMÓW

Publikujemy komunikat Wójt Gminy Krzymów dotyczący wytypowania jednostki OSP Brzeźno, działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, do podjęcia dodatkowych obowiązków w związku z wprowadzonym na terenie kraju stanem zagrożenia epidemicznego.

Szanowni Mieszkańcy.

W dniu dzisiejszym (18.03) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zwrócił się do mnie z prośbą, o wytypowanie jednej jednostki z terenu gminy Krzymów, należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, która pozostawałaby w gotowości do działań związanych z następstwami wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego – zwłaszcza w zakresie pomocy osobom poddanym kwarantannie (głównie powracających z zagranicy).

Po przeprowadzonych konsultacjach ustaliłam, że jednostką tą będzie Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnie. Jestem już po rozmowie z prezesem jednostki, Panem Tomaszem Opszalskim, który wyraził zgodę, by druhowie z Brzeźna podjęli się tej niełatwej służby, koordynowanej przez Komendę Miejską PSP w Koninie.

Pragnę jednak podziękować Prezesom i Druhom OSP z Paprotni i Krzymowa, którzy również wyrazili swoją gotowość. To niezwykle ważne, że w obliczu tak trudnej i pełnej chaosu sytuacji, której wszyscy doświadczamy, możemy liczyć na naszych Strażaków-Ochotników. Jestem przekonana, że mimo iż jednostki te nie zostały wytypowane do wspomnianych działań, ich Druhowie są zawsze gotowi, by służyć swoją pomocą wszystkim Mieszkańcom, którzy o nią poproszą.

Dziękuję Prezesowi Tomaszowi Opszalskiemu oraz Członkom OSP Brzeźno za podjęcie dodatkowych obowiązków w obliczu realnego zagrożenia zdrowia i życia Mieszkańców. W imieniu samorządu gminy Krzymów deklaruję wsparcie i pomoc.

O wszelkich nowych ustaleniach będę Państwa informowała w kolejnych komunikatach.

 

Z wyrazami szacunku,

Danuta Mazur
Wójt Gminy Krzymów

<<< Powrót do poprzedniej strony

Kategorie informacji

Biuletyn informacji publicznej

Dodatkowe informacje na temat przetargów oraz zmian w urzędzie możesz znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy krzymów.