Wszystkie informacje


Konin: Są pieniądze na usuwanie azbestu

07.01.2020 08:51


Konin: Są pieniądze na usuwanie azbestu

W gminie Krzymów nadal są budynki pokryte dachami z materiału azbestowego. Jest szansa, aby się go pozbyć, ponieważ powiat koniński otrzymał dodatkowe środki na likwidację azbestu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansuje czterdzieści procent kosztów kwalifikowanych zadania. Oznacza to, że dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koninie może wynieść nawet dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych.

- Dofinansowanie z budżetu państwa na ten cel ostatnio malało. Udzielanie dotacji przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska (którym są udostępniane środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) w ogóle stało pod znakiem zapytania. Jesteśmy więc bardzo zadowoleni, że doszło w grudniu do podpisania tej umowy. Dzięki dodatkowym środkom będziemy mogli zrealizować więcej wniosków, a tym samym, usunąć z powiatu więcej szkodliwych materiałów azbestowych – mówi Julia Stasińska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa konińskiego starostwa.

Podpisana przez samorząd i fundusz umowa zakłada, że wsparcie finansowe dla działań powiatu związanych z usuwaniem azbestu będzie realizowane w trzech etapach. Dofinansowanie w wysokości sześćdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset złotych powiat otrzymał już w grudniu, jako refundację kosztów poniesionych na realizację zadania w 2019 r. Druga i trzecia transza – łącznie dwieście tysięcy złotych zostaną wypłacone w tym roku zgodnie z harmonogramem prac.

W 2020, czyli w czternastym roku realizacji programu usuwania azbestu, z terenu powiatu powinno zniknąć kolejne 1,6 tys. ton odpadu azbestowego. Do tej pory działania powiatu przyczyniły się do unieszkodliwienia ponad 10,5 tys. ton wyrobów zawierających azbest. Prace przeprowadzone na 4322 nieruchomościach kosztowały prawie 6 mln 800 tys. zł, z czego ok. 4 mln 400 tys. zł pochodziło z budżetu powiatu konińskiego, a ponad 2 mln 400 tys. stanowiły dotacje pozyskane ma ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Likwidacja odpadu azbestowego w tym roku rozpocznie się po wyborze firmy realizującej zadanie i będzie trwała do momentu wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków. Osoby zainteresowane udziałem w tegorocznej edycji programu mogą już składać wnioski do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w konińskim starostwie. Formularz wniosku wraz z oświadczeniem dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Można go również odebrać osobiście w starostwie lub w urzędzie gminy.

<<< Powrót do poprzedniej strony

Kategorie informacji

Biuletyn informacji publicznej

Dodatkowe informacje na temat przetargów oraz zmian w urzędzie możesz znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy krzymów.