Wszystkie informacje


REKRUTACJA DZIECI DO GMINNEGO ŻŁOBKA „MALUSZEK” W KRZYMOWIE

Gmina Krzymów, Krzymów 29.11.2019 13:33


Gmina Krzymów ogłasza rekrutację do Żłobka Gminnego „Maluszek” w Krzymowie.

Zapraszamy wszystkich chętnych do składania dokumentów rekrutacyjnych.

Informujemy, że w okresie od 01 września 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. Gmina Krzymów realizować będzie projekt pt. „Rozwój opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Krzymów”.

Projekt wdrożony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Łączna wartość projektu:  997 462,49 zł, dofinansowanie projektu: 925 462,49 zł

Głównym celem projektu jest utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Krzymów oraz finansowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.

Grupę docelową projektu stanowią osoby doświadczające trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3 (20K), w tym:

a) osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym – 3 osoby (3K)

b) osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym osoby pozostające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim oraz osoby czynne zawodowo, którym udział w projekcie pozwoli na utrzymanie zatrudnienia – 17 osób (17K).

1.  Zgłoszenia do projektu: dokumenty zgłoszeniowe można uzyskać:

  1. pobierając ze strony internetowej: www.krzymow.pl ( Zakładka Żłobek)
  2. e-mailem pisząc na adres: krzymow@op.pl o treści: „Zgłoszenie do projektu w celu uzyskania pełnej dokumentacji”
  1. osobiście /uzyskanie dokumentacji: Urząd Gminy Krzymów ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów pok. 15A
  2. Dokumenty do projektu należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem:

 

REKRUTACJA DZIECI DO GMINNEGO ŻŁOBKA  „MALUSZEK” W KRZYMOWIE

 „Rozwój opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Krzymów

w  terminie od 02.12.2019 r. do 13.12.2019 r. do godziny 14:00 w:

Urzędzie Gminy Krzymów ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów pok. 15A.

Deklaracja udziału w projekcie
Typ: doc Rozmiar: 0.13 Mb
Deklaracja udziału w projekcie
Formularz z danymi uczestnika
Typ: doc Rozmiar: 0.19 Mb
Formularz z danymi uczestnika
Oświadczenie uczestnika projektu
Typ: docx Rozmiar: 0.06 Mb
Oświadczenie uczestnika projektu
Oświadczenie o pozostaw. w trudnej syt.
Typ: doc Rozmiar: 0.12 Mb
Oświadczenie o pozostaw. w trudnej syt.
Oświadczenie osoby samotnie wychowującej dziecko
Typ: docx Rozmiar: 0.05 Mb
Oświadczenie osoby samotnie wychowującej dziecko
Oświadczenie osoba bierna zawodowo
Typ: doc Rozmiar: 0.07 Mb
Oświadczenie osoba bierna zawodowo
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Typ: doc Rozmiar: 0.16 Mb
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka
Typ: doc Rozmiar: 0.09 Mb
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka
Zaświadczenie o pobycie na urlopie
Typ: doc Rozmiar: 0.07 Mb
Zaświadczenie o pobycie na urlopie
Zaświadczenie o zatrudnieniu
Typ: doc Rozmiar: 0.07 Mb
Zaświadczenie o zatrudnieniu
<<< Powrót do poprzedniej strony

Kategorie informacji

Biuletyn informacji publicznej

Dodatkowe informacje na temat przetargów oraz zmian w urzędzie możesz znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy krzymów.