Wszystkie informacje


Susza 2019

Gmina Krzymów 27.06.2019 10:40


Susza 2019

Ogłoszenie dotyczące szacowania szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - susza.

Urząd Gminy w Krzymowie informuje o możliwości zgłoszenia szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku suszy.

Rolnicy zgłaszający straty, we wnioskach powinni wykazać wszystkie uprawy nawet w których nie wystąpiły szkody. W takim przypadku w kolumnie ,,stopień strat (%)'' należy wpisać zero.

Powierzchnia poszczególnych upraw podana przez rolnika, winna być zgodna
z powierzchniami deklarowanymi we wniosku o dopłaty obszarowe składane do ARIMR.

W przypadku prowadzenia produkcji towarowej zwierząt niezbędne jest złożenie oświadczenia dotyczącego przedmiotowej produkcji. Oświadczenie w zakresie posiadanych gatunków zwierząt i ich ilości producent rolny wypełnia obowiązkowo.

Gdy rolnik posiada grunty w kilku gminach, dostarcza do gminy na terenie, której ma siedzibę gospodarstwa, protokoły z pozostałych gmin, celem sporządzenia protokołu zbiorczego dla całości gospodarstwa.

Wnioski o oszacowanie szkód należy składać do Urzędu Gminy w Krzymowie w terminie do 10 lipca 2019r.

Wnioski złożone po ww terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego do pobrania poniżej.

Wnioski można pobrać również w Urzędzie Gminy Krzymowie w pokoju nr 15A lub nr 9.

Wniosek- susza 2019
Typ: pdf Rozmiar: 0.18 Mb
Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
<<< Powrót do poprzedniej strony

Kategorie informacji

Biuletyn informacji publicznej

Dodatkowe informacje na temat przetargów oraz zmian w urzędzie możesz znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy krzymów.