Wszystkie informacje


Otwarty konkurs ofert - wyniki

Gmina Krzymów 02.07.2019 09:24


Wyniki otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Krzymów informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku dotacje otrzymał:

1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin, ul. Harcerska 4, 62-510 Konin - dotacja w kwocie 11.200 zł

Uzasadnienie wyboru ofert:
Oferent spełnił wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie oraz w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.


Wójt Gminy
/-/ Danuta Mazur

WÓJT GMINY KRZYMÓW Ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku.

 

Pobierz ofertę:

<<< Powrót do poprzedniej strony

Kategorie informacji

Biuletyn informacji publicznej

Dodatkowe informacje na temat przetargów oraz zmian w urzędzie możesz znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy krzymów.