Fotowoltaika


 • Informacja o wynikach losowania

  Gmina Krzymów: 11.01.2021 12:02

  Gmina Krzymów informuje, że w dniu 8 stycznia 2021 r. o godz. 11:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Krzymowie odbyło się publiczne losowanie uczestników projektu. W załączeniu protokół z przeprowadzonego losowania.

 • Nabór uzupełniający uczestników projektu OZE

  Gmina Krzymów: 01.12.2020 16:55

  Urząd Gminy w Krzymowie informuje, że od 07.12.2020 r. do 11.12.2020 r. do godz. 12:00 będzie prowadzony nabór uzupełniający uczestników w ramach projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii realizowanego przez Gminę  Krzymów. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące naboru oraz dokumenty, które należy przedłożyć znajdują się w załącznikach poniżej.

 • Krzymów: Fotowoltaika - będzie nabór uzupełniający

  26.11.2020 09:44

  Od siódmego do jedenastego grudnia do godziny dwunastej w południe, zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający do projektu na fotowoltaikę z 2017 roku. Wkrótce na stronie www.krzymow.pl w zakładce  "Dla mieszkańców" pojawi się odnośnik o nazwie "Fotowoltaika", w którym znajdą się wszelkie informacje oraz wnioski do wypełnienia i złożenia w urzędzie gminy. 

 • OZE - dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie

  Gmina Krzymów: 23.07.2020 13:39

  Szanowni Państwo, w odpowiedzi na korespondencję dotyczącą realizacji Projektu nr RPWP.03.01.01-30-0148/17 pt. „Wsparcie OZE w Gminie Krzymów poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” Gmina Krzymów otrzymała odpowiedzi od Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ na zadane pytania.

 • Dofinansowanie na odnawialne źródła energii dla gminy Krzymów

  Gmina Krzymów: 10.06.2020 14:19

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 7 maja 2020 r. Gmina Krzymów podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie OZE w Gminie Krzymów poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” złożonego w ramach konkursu nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17 w 2017 roku dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. Projekt obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych w Gminie Krzymów. Wartość projektu: 6 576 950,52 zł, w tym dofinansowanie z UE: 5 037 341,40 zł.Kategorie informacji

Biuletyn informacji publicznej

Dodatkowe informacje na temat przetargów oraz zmian w urzędzie możesz znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy krzymów.