Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
 • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
 • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Informacje


 • Brzeźno: Droga, która łączy

  21.05.2021 15:23Przecinanie wstęgi na ulicy Miodowej

  Wreszcie doczekał się oficjalnego otwarcia. Wstęgę nad nowo wybudowanym fragmentem ulicy Miodowej w Brzeźnie przecięli dzisiaj Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska, Wójt Gminy Krzymów Danuta Mazur, posłowie Tomasz Nowak i Leszek Galemba oraz sołtys Barbara Janczak, radny Rafał Szkudelski i zastępca nadleśniczego w Koninie, Jerzy Plucer.

 • Krzymów: Pierwsza odsłona sprzątania gminy

  20.05.2021 10:09Butelka na poszyciu leśnym

  To będzie prawdziwy czyn społeczny. W najbliższą sobotę w gminie Krzymów ruszy pierwsza akcja sprzątania. To efekt spotkania z przedstawicielami szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych i organizacji pozarządowych, którego inicjatorem był Leszek Staszak, Przewodniczący Rady Gminy Krzymów.

 • Krzymów: Zmiany w budżecie. Wzrósł deficyt

  19.05.2021 15:22Radni gminy Krzymów podczas sesji

  Dodatkowe milion dwieście tysięcy złotych zabezpieczyli radni w budżecie gminy na budowę drogi ze Starych Paprockich Holendrów do Paprotni. Milion będzie pochodzić z zaciągniętego kredytu, a dwieście tysięcy złotych z rozliczeń z lat ubiegłych.

 • Szczepidło: To nie kłusownicy, to ornitolodzy

  14.05.2021 14:26Stanowiska lęgowe na starorzeczu Warty w Szczepidle

  Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu zwodowali na starorzeczu Warty w Szczepidle platformy lęgowe dla rybitwy czarnej. Niestety, część stanowisk ktoś ukradł.

 • Polska: Zostań mundurowym

  12.05.2021 12:54Plakat rekrutacyjny Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości

  Ruszyła kolejna edycja studiów I stopnia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na kierunku Penitencjarystyka, której celem jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

 • Paprotnia: Walczą o sygnalizację świetlną

  12.05.2021 08:22Skrzyżowanie w Paprotni

  Mieszkańcy Paprotni nie zgadzają się na odmowną decyzję Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na temat instalacji w tej miejscowości sygnalizacji świetlnej. Władze gminy starały się o budowę sygnalizacji w Paprotni i Genowefie. GDKiA zgodziła się tylko na tę drugą lokalizację.

 • Brzeźno: Do serca przytul psa

  01.05.2021 10:00Trzy szczeniaczki na trawniku

  Kwiecień był dobrym miesiącem dla Przytuliska dla Zwierząt w Brzeźnie. Nie został odłowiony ani jeden bezdomny pies, natomiast jeden został wyadoptowany. Nowy dom znalazł w Koninie.

 • Krzymów: W Zalesiu powstanie miejsce integracji

  29.04.2021 10:10Radni w sali obrad

  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w miejscowości Zalesie i zmiany w budżecie, to najważniejsze punkty trzydziestej czwartej sesji Rady Gminy Krzymów, która została zwołana na dwudziesty ósmy kwietnia.

 • Genowefa: Sygnalizacja świetlna jeszcze w tym roku

  28.04.2021 15:53Sygnalizator drogowy

  Jeszcze w tym roku na skrzyżowaniu w Genowefie stanie sygnalizacja świetlna. Zgoda, którą wydała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czeka na podpis ministra infrastruktury.

 • Głodno: Dwadzieścia worków na godzinę

  26.04.2021 11:57Druhny i druhowie na tle worków z zebranymi śmieciami

  Tylko godzina wystarczyła, żeby uzbierać dwadzieścia worków śmieci w lasku przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Głodnie. Akcję zorganizowali druhowie z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

 • Paprotnia: Powstanie nowa droga

  23.04.2021 10:52Logo Funduszu Dróg Samorządowych

  Dwudziestego pierwszego kwietnia premier Mateusz Morawiecki podpisał podział pieniędzy z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Krzymów otrzyma z tej puli wsparcie na budowę drogi do Firmy Kupiec.

 • Szczepidło: Rusza projekt ″Wpleceni w tradycję″

  Gmina Krzymów, Szczepidło: 22.04.2021 16:19Plakat promujący projekt

  Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. "Wpleceni w tradycję" realizowanego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna, zadanie: Mistrz tradycji dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

  14.04.2021 13:57Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

  W dniu 1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 i będzie trwał do 30 września 2021 roku. Spis odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale, bądź czasowo, na terenie Polski.Informacje


 • Brzeźno: Droga, która łączy

  21.05.2021 15:23Przecinanie wstęgi na ulicy Miodowej

  Wreszcie doczekał się oficjalnego otwarcia. Wstęgę nad nowo wybudowanym fragmentem ulicy Miodowej w Brzeźnie przecięli dzisiaj Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska, Wójt Gminy Krzymów Danuta Mazur, posłowie Tomasz Nowak i Leszek Galemba oraz sołtys Barbara Janczak, radny Rafał Szkudelski i zastępca nadleśniczego w Koninie, Jerzy Plucer.

 • Krzymów: Pierwsza odsłona sprzątania gminy

  20.05.2021 10:09Butelka na poszyciu leśnym

  To będzie prawdziwy czyn społeczny. W najbliższą sobotę w gminie Krzymów ruszy pierwsza akcja sprzątania. To efekt spotkania z przedstawicielami szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych i organizacji pozarządowych, którego inicjatorem był Leszek Staszak, Przewodniczący Rady Gminy Krzymów.

 • Krzymów: Zmiany w budżecie. Wzrósł deficyt

  19.05.2021 15:22Radni gminy Krzymów podczas sesji

  Dodatkowe milion dwieście tysięcy złotych zabezpieczyli radni w budżecie gminy na budowę drogi ze Starych Paprockich Holendrów do Paprotni. Milion będzie pochodzić z zaciągniętego kredytu, a dwieście tysięcy złotych z rozliczeń z lat ubiegłych.

 • Szczepidło: To nie kłusownicy, to ornitolodzy

  14.05.2021 14:26Stanowiska lęgowe na starorzeczu Warty w Szczepidle

  Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu zwodowali na starorzeczu Warty w Szczepidle platformy lęgowe dla rybitwy czarnej. Niestety, część stanowisk ktoś ukradł.

 • Polska: Zostań mundurowym

  12.05.2021 12:54Plakat rekrutacyjny Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości

  Ruszyła kolejna edycja studiów I stopnia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na kierunku Penitencjarystyka, której celem jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

 • Paprotnia: Walczą o sygnalizację świetlną

  12.05.2021 08:22Skrzyżowanie w Paprotni

  Mieszkańcy Paprotni nie zgadzają się na odmowną decyzję Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na temat instalacji w tej miejscowości sygnalizacji świetlnej. Władze gminy starały się o budowę sygnalizacji w Paprotni i Genowefie. GDKiA zgodziła się tylko na tę drugą lokalizację.

 • Brzeźno: Do serca przytul psa

  01.05.2021 10:00Trzy szczeniaczki na trawniku

  Kwiecień był dobrym miesiącem dla Przytuliska dla Zwierząt w Brzeźnie. Nie został odłowiony ani jeden bezdomny pies, natomiast jeden został wyadoptowany. Nowy dom znalazł w Koninie.

 • Krzymów: W Zalesiu powstanie miejsce integracji

  29.04.2021 10:10Radni w sali obrad

  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w miejscowości Zalesie i zmiany w budżecie, to najważniejsze punkty trzydziestej czwartej sesji Rady Gminy Krzymów, która została zwołana na dwudziesty ósmy kwietnia.

 • Genowefa: Sygnalizacja świetlna jeszcze w tym roku

  28.04.2021 15:53Sygnalizator drogowy

  Jeszcze w tym roku na skrzyżowaniu w Genowefie stanie sygnalizacja świetlna. Zgoda, którą wydała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czeka na podpis ministra infrastruktury.

 • Głodno: Dwadzieścia worków na godzinę

  26.04.2021 11:57Druhny i druhowie na tle worków z zebranymi śmieciami

  Tylko godzina wystarczyła, żeby uzbierać dwadzieścia worków śmieci w lasku przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Głodnie. Akcję zorganizowali druhowie z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

 • Paprotnia: Powstanie nowa droga

  23.04.2021 10:52Logo Funduszu Dróg Samorządowych

  Dwudziestego pierwszego kwietnia premier Mateusz Morawiecki podpisał podział pieniędzy z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Krzymów otrzyma z tej puli wsparcie na budowę drogi do Firmy Kupiec.

 • Szczepidło: Rusza projekt ″Wpleceni w tradycję″

  Gmina Krzymów, Szczepidło: 22.04.2021 16:19Plakat promujący projekt

  Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. "Wpleceni w tradycję" realizowanego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna, zadanie: Mistrz tradycji dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

  14.04.2021 13:57Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

  W dniu 1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 i będzie trwał do 30 września 2021 roku. Spis odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale, bądź czasowo, na terenie Polski.


Informacje


 • Brzeźno: Droga, która łączy

  21.05.2021 15:23Przecinanie wstęgi na ulicy Miodowej

  Wreszcie doczekał się oficjalnego otwarcia. Wstęgę nad nowo wybudowanym fragmentem ulicy Miodowej w Brzeźnie przecięli dzisiaj Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska, Wójt Gminy Krzymów Danuta Mazur, posłowie Tomasz Nowak i Leszek Galemba oraz sołtys Barbara Janczak, radny Rafał Szkudelski i zastępca nadleśniczego w Koninie, Jerzy Plucer.

 • Krzymów: Pierwsza odsłona sprzątania gminy

  20.05.2021 10:09Butelka na poszyciu leśnym

  To będzie prawdziwy czyn społeczny. W najbliższą sobotę w gminie Krzymów ruszy pierwsza akcja sprzątania. To efekt spotkania z przedstawicielami szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych i organizacji pozarządowych, którego inicjatorem był Leszek Staszak, Przewodniczący Rady Gminy Krzymów.

 • Krzymów: Zmiany w budżecie. Wzrósł deficyt

  19.05.2021 15:22Radni gminy Krzymów podczas sesji

  Dodatkowe milion dwieście tysięcy złotych zabezpieczyli radni w budżecie gminy na budowę drogi ze Starych Paprockich Holendrów do Paprotni. Milion będzie pochodzić z zaciągniętego kredytu, a dwieście tysięcy złotych z rozliczeń z lat ubiegłych.

 • Szczepidło: To nie kłusownicy, to ornitolodzy

  14.05.2021 14:26Stanowiska lęgowe na starorzeczu Warty w Szczepidle

  Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu zwodowali na starorzeczu Warty w Szczepidle platformy lęgowe dla rybitwy czarnej. Niestety, część stanowisk ktoś ukradł.

 • Polska: Zostań mundurowym

  12.05.2021 12:54Plakat rekrutacyjny Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości

  Ruszyła kolejna edycja studiów I stopnia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na kierunku Penitencjarystyka, której celem jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

 • Paprotnia: Walczą o sygnalizację świetlną

  12.05.2021 08:22Skrzyżowanie w Paprotni

  Mieszkańcy Paprotni nie zgadzają się na odmowną decyzję Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na temat instalacji w tej miejscowości sygnalizacji świetlnej. Władze gminy starały się o budowę sygnalizacji w Paprotni i Genowefie. GDKiA zgodziła się tylko na tę drugą lokalizację.

 • Brzeźno: Do serca przytul psa

  01.05.2021 10:00Trzy szczeniaczki na trawniku

  Kwiecień był dobrym miesiącem dla Przytuliska dla Zwierząt w Brzeźnie. Nie został odłowiony ani jeden bezdomny pies, natomiast jeden został wyadoptowany. Nowy dom znalazł w Koninie.

 • Krzymów: W Zalesiu powstanie miejsce integracji

  29.04.2021 10:10Radni w sali obrad

  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w miejscowości Zalesie i zmiany w budżecie, to najważniejsze punkty trzydziestej czwartej sesji Rady Gminy Krzymów, która została zwołana na dwudziesty ósmy kwietnia.

 • Genowefa: Sygnalizacja świetlna jeszcze w tym roku

  28.04.2021 15:53Sygnalizator drogowy

  Jeszcze w tym roku na skrzyżowaniu w Genowefie stanie sygnalizacja świetlna. Zgoda, którą wydała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czeka na podpis ministra infrastruktury.

 • Głodno: Dwadzieścia worków na godzinę

  26.04.2021 11:57Druhny i druhowie na tle worków z zebranymi śmieciami

  Tylko godzina wystarczyła, żeby uzbierać dwadzieścia worków śmieci w lasku przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Głodnie. Akcję zorganizowali druhowie z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

 • Paprotnia: Powstanie nowa droga

  23.04.2021 10:52Logo Funduszu Dróg Samorządowych

  Dwudziestego pierwszego kwietnia premier Mateusz Morawiecki podpisał podział pieniędzy z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Krzymów otrzyma z tej puli wsparcie na budowę drogi do Firmy Kupiec.

 • Szczepidło: Rusza projekt ″Wpleceni w tradycję″

  Gmina Krzymów, Szczepidło: 22.04.2021 16:19Plakat promujący projekt

  Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. "Wpleceni w tradycję" realizowanego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna, zadanie: Mistrz tradycji dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

  14.04.2021 13:57Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

  W dniu 1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 i będzie trwał do 30 września 2021 roku. Spis odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale, bądź czasowo, na terenie Polski.


Informacje


 • Brzeźno: Droga, która łączy

  21.05.2021 15:23Przecinanie wstęgi na ulicy Miodowej

  Wreszcie doczekał się oficjalnego otwarcia. Wstęgę nad nowo wybudowanym fragmentem ulicy Miodowej w Brzeźnie przecięli dzisiaj Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska, Wójt Gminy Krzymów Danuta Mazur, posłowie Tomasz Nowak i Leszek Galemba oraz sołtys Barbara Janczak, radny Rafał Szkudelski i zastępca nadleśniczego w Koninie, Jerzy Plucer.

 • Krzymów: Pierwsza odsłona sprzątania gminy

  20.05.2021 10:09Butelka na poszyciu leśnym

  To będzie prawdziwy czyn społeczny. W najbliższą sobotę w gminie Krzymów ruszy pierwsza akcja sprzątania. To efekt spotkania z przedstawicielami szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych i organizacji pozarządowych, którego inicjatorem był Leszek Staszak, Przewodniczący Rady Gminy Krzymów.

 • Krzymów: Zmiany w budżecie. Wzrósł deficyt

  19.05.2021 15:22Radni gminy Krzymów podczas sesji

  Dodatkowe milion dwieście tysięcy złotych zabezpieczyli radni w budżecie gminy na budowę drogi ze Starych Paprockich Holendrów do Paprotni. Milion będzie pochodzić z zaciągniętego kredytu, a dwieście tysięcy złotych z rozliczeń z lat ubiegłych.

 • Szczepidło: To nie kłusownicy, to ornitolodzy

  14.05.2021 14:26Stanowiska lęgowe na starorzeczu Warty w Szczepidle

  Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu zwodowali na starorzeczu Warty w Szczepidle platformy lęgowe dla rybitwy czarnej. Niestety, część stanowisk ktoś ukradł.

 • Polska: Zostań mundurowym

  12.05.2021 12:54Plakat rekrutacyjny Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości

  Ruszyła kolejna edycja studiów I stopnia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na kierunku Penitencjarystyka, której celem jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

 • Paprotnia: Walczą o sygnalizację świetlną

  12.05.2021 08:22Skrzyżowanie w Paprotni

  Mieszkańcy Paprotni nie zgadzają się na odmowną decyzję Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na temat instalacji w tej miejscowości sygnalizacji świetlnej. Władze gminy starały się o budowę sygnalizacji w Paprotni i Genowefie. GDKiA zgodziła się tylko na tę drugą lokalizację.

 • Brzeźno: Do serca przytul psa

  01.05.2021 10:00Trzy szczeniaczki na trawniku

  Kwiecień był dobrym miesiącem dla Przytuliska dla Zwierząt w Brzeźnie. Nie został odłowiony ani jeden bezdomny pies, natomiast jeden został wyadoptowany. Nowy dom znalazł w Koninie.

 • Krzymów: W Zalesiu powstanie miejsce integracji

  29.04.2021 10:10Radni w sali obrad

  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w miejscowości Zalesie i zmiany w budżecie, to najważniejsze punkty trzydziestej czwartej sesji Rady Gminy Krzymów, która została zwołana na dwudziesty ósmy kwietnia.

 • Genowefa: Sygnalizacja świetlna jeszcze w tym roku

  28.04.2021 15:53Sygnalizator drogowy

  Jeszcze w tym roku na skrzyżowaniu w Genowefie stanie sygnalizacja świetlna. Zgoda, którą wydała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czeka na podpis ministra infrastruktury.

 • Głodno: Dwadzieścia worków na godzinę

  26.04.2021 11:57Druhny i druhowie na tle worków z zebranymi śmieciami

  Tylko godzina wystarczyła, żeby uzbierać dwadzieścia worków śmieci w lasku przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Głodnie. Akcję zorganizowali druhowie z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

 • Paprotnia: Powstanie nowa droga

  23.04.2021 10:52Logo Funduszu Dróg Samorządowych

  Dwudziestego pierwszego kwietnia premier Mateusz Morawiecki podpisał podział pieniędzy z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Krzymów otrzyma z tej puli wsparcie na budowę drogi do Firmy Kupiec.

 • Szczepidło: Rusza projekt ″Wpleceni w tradycję″

  Gmina Krzymów, Szczepidło: 22.04.2021 16:19Plakat promujący projekt

  Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. "Wpleceni w tradycję" realizowanego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna, zadanie: Mistrz tradycji dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

  14.04.2021 13:57Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

  W dniu 1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 i będzie trwał do 30 września 2021 roku. Spis odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale, bądź czasowo, na terenie Polski.


Kategorie informacji

Kategorie informacji

Kategorie informacji

Kategorie informacji

Biuletyn informacji publicznej

Dodatkowe informacje na temat przetargów oraz zmian w urzędzie możesz znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy krzymów.

ˆ