Informacja w sprawie uzupełniających wyborów ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019

Na podstawie art.160 § 1 i 2, w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U z 2018 roku, poz. 23) w związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie informuję, że Rada Gminy w Krzymowie dokona wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Koninie w liczbie: 1 osoba.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych należy składać w Urzędzie Gminy Krzymów (Biuro Rady Gminy, pokój nr 12) w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie

 do 25 kwietnia 2018r. (decyduje data wpływu do Urzędu)

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów określonych w w/w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłyną do Rady Gminy po upływie w/w terminu , pozostawia się bez biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Szczegóły ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej gminy Krzymów w zakładce Gmina → Wybory → Wybory uzupełniające na Ławników Sądowych na kadencję 2016-2019

Link: http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=824

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/      Danuta MazurStowarzyszenia

Jak dojechać

Galerie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij