Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Krzymów.

Od wielu już dni z niepokojem obserwujemy sytuację związaną z kolejnymi, ujawnionymi zachorowaniami wywołanymi przez koronawirusa. Jak Państwo zapewne wiedzą, jeden z takich przypadków został również potwierdzony w Wielkopolsce. Jednym ze środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się pandemii, jest profilaktyka. Dlatego zwracam się do Państwa z apelem, o przestrzeganie wytycznych, dostępnych w środkach masowego przekazu. Również na stronie gminy Krzymów oraz w naszych mediach społecznościowych znajdą Państwo szczegółowe zasady postępowania, na wypadek wystąpienia objawów choroby. Nade wszystko proszę Państwa o zachowanie zdrowego rozsądku, a szczególnie o niewzbudzanie paniki, która z pewnością przy tak dużym nasileniu różnorakich emocji nie jest wskazana i może być złym doradcą.

W związku z realnym zagrożeniem, wpisując się w podejmowane przez władze różnego szczebla decyzje służące bezpieczeństwu Mieszkańców, po zasięgnięciu opinii moich współpracowników, podjęłam decyzję o odwołaniu wszelkich, planowanych imprez kulturalnych i sportowych na terenie gminy Krzymów w okresie najbliższych dwóch tygodni, z możliwością wydłużenia tego okresu – w tym również tych najbliższych: VI Gali Gminy Krzymów (14 marca) i Gminnego Dnia Kobiet w Krzymowie (15 marca). Wydarzenia te odbędą się w innych terminach, które podane zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem.

Ufam, że ta nietypowa sytuacja, której z uwagą wszyscy się przyglądamy, wkrótce minie. Wiele jednak zależy od nas i od naszej ostrożności.

Pragnę zapewnić, że zarówno ja, jak i pracownicy Urzędu Gminy Krzymów oraz kierownicy podległych jednostek, na bieżąco monitorujemy sytuację. Wszelkie inne ustalenia, jeśli się pojawią, publikować będziemy na bieżąco na stronie internetowej gminy Krzymów – www.krzymow.pl oraz w mediach społecznościowych.

 

Łączę wyrazy szacunku.

/-/ Danuta Mazur
Wójt Gminy Krzymów